Hierdie week se tekste:

Genesis 9:8-17

Psalm 25:1-10

1 Petrus 3:18-22

Markus 9: 2-9

Fokusteks: Genesis 9:8-17

8Verder het God vir Noag en sy seuns gesê: 9“Kyk, Ek sluit ‘n verbond met julle en julle nageslag 10en met al die lewende wesens by julle: die voëls, die mak diere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. 11Ek sal my verbond met julle hou: mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer ‘n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie.”
12Toe het God gesê: “Dit is die teken van die verbond tussen My en julle en die wilde diere by julle, ‘n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld: 13my reënboog het Ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen My en die aarde. 14Wanneer Ek wolke oor die aarde laat saampak, en die reënboog verskyn in hulle, 15sal Ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. 16Die reënboog sal in die wolke wees, en wanneer Ek dit sien, sal Ek dink aan die ewige verbond tussen My en al die lewende wesens op die aarde.”
17God het vir Noag gesê: “Dit is dan die teken van die verbond wat Ek tot stand gebring het tussen My en al die lewende wesens op die aarde.”

Genesis 9 vertel van God se verbond met Noag en die teken van die reënboog. Verbond word ook as “belofte” vertaal en kan verstaan word as ‘n “kontraktuele verbintenis” of “testament”. Verbondsverhoudings het in volksverband plaasgevind, eerder as bloot met individue. In die Ou Testament geniet die hele volg die voordele van die verbond. In Genesis 9 maak God ‘n belofte aan Noag, sy familie hulle nageslag, asook al die lewende wesens – dus die hele skepping. Hy gee die reënboog as teken van dié verbond.