Hierdie week se tekste:

Psalm 22:23-31

Genesis 17: 1-7, 15-16

Romeine 4:13-25

Markus 8:31-38

Fokusteks: Genesis 17: 1-7, 15-16

en baie, baie mense uit jou laat voortkom.”
3Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom:
4“Dit is my verbond met jou:
jy sal die vader wees van ‘n menigte nasies;
5jy sal nie meer Abram genoem word nie,
jou naam sal Abraham wees,
want Ek maak jou die vader van baie nasies.
6Ek sal jou baie vrugbaar maak,
Ek sal jou tot nasies maak,
en konings sal uit jou voortkom.
7“Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ‘n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.
15God het ook nog vir Abraham gesê: “Jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie. Haar naam is nou Sara. 16Ek sal haar seën en vir jou ‘n seun uit haar gee. Ja, Ek sal haar seën, en nasies en konings van volke sal uit haar voortkom.”

Hierdie gedeelte is ‘n hoogtepunt in die Abraham-verhaal, met God se beloftes sentraal daarin. Wanneer God vir Abram sê om sy land te verlaat, belowe Hy dat Abram ‘n groot nageslag sal hê en dat sy nasate ‘n seën vir alle nasies sal wees. God herhaal sy belofte nadat Abram ‘n kind by Hagar verwek. God sluit weer ‘n verbond, nou met Abram én Sarai. Die woord “verbond” kom 13 keer in dié hoofstuk voor. Vers 1 leer ons hoe om in God se verbond met Hom te leef: “Lewe naby My en wees opreg!” Getrouheid in die verhouding met God (vanuit die nuwe identiteit) staan sentraal.