About Theo Hay

Pinkster Preek-padkos 28 Mei 2017

In ritme met die Gees…

Sondagaand 28 Mei 2017: Om ‘n besliste mens te word

Wat is die werk van die Heilige Gees: Die Heilige Gees kom herrinner jou aan Jesus se lewe. As jy in pas met die Gees kom, gaan jou lewe al meer soos Jesus s’n lyk. As ons in pas met die Heilige Gees kom, sal jou lewe al meer soos Jesus s’n lyk: sy liefde, sy gebedslewe, sy genade vir mense. Die Heilige Gees bring dit na jou toe.

 • Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. (Joh 15:26)
 • Die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. (Joh 14:26)
 • 13Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

14Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

15Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. (Joh 16:13-15)

 

So hoe het Jesus geleef? Hoe het Hy dit reggekry om sy lewe op ‘n jong ouderdom neer te lê?

Die Kruisiging begin met ‘n besliste besluit. Jesus het doelbewus en beslis besluit om na Jerusalem te gaan. Om te gaan sterf! Hy het dit moontlik gemaak dat mense wat verlore was gered kon word. Deur beslis te wees.

 • Now when the time was almost come for Jesus to be received up [to heaven], He steadfastly and determinedly set His face to go to Jerusalem. Lukas 9:51 Amplified Bible
 • Jesus resolutely set out for Jerusalem. (NIV)
 • …he gathered up his courage and steeled himself for the journey to Jerusalem. (The Message)
 • …he moved steadily onward toward Jerusalem with an iron will. (Living Bible)
 • …Daarom het Hy sy reis na Jerusalem nou in alle erns aangepak. (Die Boodskap)

Jy sal nooit in ritme met die Gees kan wees as jy nie ‘n besliste mens word nie. Dit gebeur nie vanself of gaandeweg nie. Ons groei wel oor ‘n lang tyd. Maar alle seisoene van verandering begin hier, want die Heilige Gees se werk is om dit na my toe te bring. Dit is die groot voorwaarde vir jou verhouding met God. God vergewe sonde, struikeling, swakheid, maar daar is nie een belofte dat God jou help as jy halfhartig is nie. Jy kan nie halfhartig in ritme met die Gees kom nie. Ons moet sê: Here ek wil in ritme met U kom. Enige iets wat ek moet verander in my lewe besluit ek nou om te verander.

Maandagaand: In ritme met die Gees….om ‘n Toekomsmens te word.

Preek Padkos van 21 Augustus

Preek padkos  Nagmaal 21 Augustus 2016

Tema: Die verlore seun – deel 2

Skriflesing: Lukas 15

1Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. 2Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: “Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle.”

11Verder het Jesus gesê: “Daar was ‘n man wat twee seuns gehad het.

12Die jongste het vir sy pa gesê: ‘Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.’ Hy het toe die goed tussen hulle verdeel.

13“Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na ‘n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. 14Nadat hy alles deurgebring het, het daar ‘n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. 15Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en dié het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. 16Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie.

17“Toe kom hy tot inkeer en sê: ‘My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. 18Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! 19Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.’ 20En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan.

“Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 21Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.’ 22Maar sy pa roep sy werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ‘n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! 23En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! 24Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het hulle begin feesvier.

25“Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. 26Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. 27Die bediende antwoord: ‘U broer het gekom, en u pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het.’

28“Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom; 29maar hy antwoord: ‘Kyk, al die jare werk ek soos ‘n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek ‘n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers ‘n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. 30Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!’

31“Toe sê die pa vir hom: ‘Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. 32Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.’ ”

Boodskap:

Die gelykenis is baie bekend, vir jare genoem: Verlore seunof  fokus op seun en verhouding met pa of die Fout.

†Selfs skilderye oor die gelykenis beeld die seun wat wegloop uit en die Vader wat hom verwelkom.

†Storie van 2 seuns, jonger en ouer broer, bedoel om te vergelyk, anders mis mens boodskap

Radikale gelykenis, daag uit, Jesus: Christene is anders!

Trouens Christene is vir 200 jaar ateiste genoem, omdat Romeine gesê het, wat Christene oor God sê was anders as enige ander godsdiens, so dit moes iets anders genoem word.

Hulle was reg. Hierdie verhaal vertel hoekom dit anders is.

 

Kom ons vertel die storie:

2 Dele: 1ste: Die verlore jonger broer, 2de: Die verlore ouer broer

†Eerste deel:

†V 12a Die jongste het vir sy pa gesê: ‘Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.’

Die verhaal begin met gesprek: jonger vir pa: gee my my deel. Eintlik verregaande: as pa gesterf het, is die eiendom soos volg gedeel: oudste dubbleporsie as res, dus hier 2/3 oudste en 1/3 vir jongste seun. Maar eers as Pa sterf. As seun hier vra, eintlik Pa doodgewens. Wat jongste seun eintlik vra: Ek wil pa se goed hê, maar ek wil nie vir Pa hê nie. My verhouding met pa is net ‘n ‘means to an end’, en ek is moeg daarvoor.

 † V 12 b:. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel.

Volgens daardie kultuur kon die pa eintlik  net op een manier reageer: seun verbaal en fisies uit te skop. Maar die pa het nie. Sy goed verdeel, woord beteken nie net eiendom nie, maar griekse woord: bios, waarvan biologie afgelei is, wat beteken die pa het deel van sy lewe weggegee. Daar was in daardie tyd ‘n baie besondere verhouding tussen ‘n eienaar en sy grond. Hierdie pa moes ‘n deel van sy grond verkoop om dit vir sy seun te gee. En dit was die pa se identiteit. As jy van jou grond verloor het, het jy deel van jou waardigheid verloor. Seun vra eintlik vir sy pa om sy lewe uitmekaar te skeur. En hy doen dit. Vreemd! Hy verdra wat elke mens vrees: om verwerp te word.

 • En dan gaan die seun, gee alles uit, besef: dom, maar nog iets: ek sal teruggaan en vir pa sê hy wil nie seun genoem word nie, maar dagloner wees. Dagloner was anders as dienskneg of slaaf. Dagloner was iemand wat gehuur was, op die dorp gebly het en ‘n sekere vaardigheid gehad het, en daarvoor betaal is. Iemand skryf, wat jong seun wou doen is wat die Rabbi’s geleer het, dat mens as mens iemand kwaad benadeel het, moes jy restitusie doen, iets teruggee of doen, nie net verskoning vra nie, en die jong seun wou sy pa terugbetaal wat hy van hom geneem het.
 • So hy het ‘n plan, gaan terug, pa sien hom van ver, hardloop. Middel oosterse mans het nie gehardloop nie, kinders het, jeug het, vrouens het! Nie eienaars van landgoede nie. Jy sou jou kleed moes oplig, jou bene wys. Die pa het soos ‘n ma opgetree. Hardloop en soen hom. Wil nie eers hoor wat sy seun vir hom sê nie, Bring beste klere (sou pa s’n wees).

Pa sê: ek gaan nie eers wag dat jy begin skoonmaak en werk nie. Ek gaan nie eers wag dat jy jouself weer bewys nie. Maak my seun se naaktheid en vernedering toe met die beste klere, met my eer en waardigheid! Jy hoef nie jou plek te verdien nie, ek bring jou terug in die familie!

 

†2de deel (Act 2) Die verlore ouer broer

 • As ouer broer dit hoor, kwaad. Veral oor die kalf. Een van die bediendes: Jou pa het hom die kalf gegee! So wat ouer broer eintlik sê: hoe durf pa die rykdom so op my broer uitmors! Ek moet ‘n sê hê hieroor. Maw: ek moet ‘n sê hê oor pa se eiendom! Vernedering!
 • Ouer broer vir Pa: Pa het pa vir hom die kalf gegee!! Moet iets beteken. Midde ooste baie min vleis geeet. Was iets spesiaal. So by spesiale geleentheid sou vetgemaakte kalf slag, hele dorpie uitgenooi, nooit op private partytjie nie.
 • So hy verneder die pa, sê hom sleg: noem hom nie pa nie. v 29: Kyk!
  • God
  • Sonde
  • Redding
 • †Jesus wil 3 dinge vir ons kom sê: Gee nuwe betekenis oor:
 • Amper asof wou sê: Kyk vir my as ek met jou praat! Wat doen die pa? Reageer baie sag: My kind, ek wil jou nogsteeds deel van die fees hê.

† God

 • Baie mense sukkel met konsep oor God as Vader, Jesus noem meer as enige een vir God, Vader. Hy is die eerste Een wat dit doen, baie, nie net een keer nie. In die gedeelte verduidelik Hy wat bedoel as Hy God Vader noem. Mense sukkel hiermee, sê dikwels dit is te streng, patriargaal, beheer, kontroleer. Jesus kom wys ons ‘n Vader wat anders is as ander pa’s van daardie tyd: sê eintlik: ek is jammer as baie van julle so ‘n vader het, my Vader is nie so nie: behalwe sy majesteit en grootheid, is hy ook liefdevol, hy verlang na jou liefde.
 • Jesus bring die grootheid en die sagtheid (hart van van God) bymekaar, en niemand het God nog ooit so beskryf nie.

† Sonde

 • In eerste deel wys tradisionele sonde: almal het daarmee saamgestem: ja dit is sonde: prostitute, om pa te verneder, varkhokke te slaap, om self te vergryp.
 • Maar in 2de deel ‘n ander betekenis aan sonde: want aan die einde van die verhaal kom jy agter: Daar is 2 seuns:
  • die een is baie goed, en die een is baie sleg,
  • en albei is ver van die Vader se hart.
  • Elkeen wil pa se goed hê, maar nie pa nie.
  • Elkeen gebruik pa om te kry wat hulle regtig liefhet: en dit is status, rykdom.
  • Een doen dit deur baie goed te wees, en die ander deur baie sleg te wees.
  • Albei is verlore. Slegte seun is verlore in sy sonde, die ander seun is verlore in sy goedheid.
  • En op einde is dit die slegte seun wat gered is, en die goeie seun wat verlore is. En dit is anders as wat mense nog altyd gedink het. Die een wat vir prostitute lief is, is gered, en die een wat moreel reg geleef het, is verlore, en dit is selfs erger: as mens sien hoekom die goeie seun verlore is, is dit nie ten spyte van sy goedheid nie, maar as gevolg van sy goedheid!
 • Ouer broer sê dit in V 29: Hier is die rede hoekom ek nie deel van die fees wil wees nie: Pa, ek was altyd gehoorsaam. …Dit is nie sy sonde wat hom weg hou nie, maar sy goedheid. Ek het die reg!!!! En nou gee pa dit weg….Die rede hoekom ons v 1 en 2 gelees het, vertel 2 groepe rondom Jesus: fariseers en sondaars, en skielik besef mens wie die twee groepe is.
  • Sondaars is jonger broers, hardloop weg, leef waar hulle wil
  • Fariseers, godsdienstige mense is ouer broers.
 • In die verhaal kry mens die 2 maniere hoe alle mense probeer om die wêreld reg te maak:
  • Om moreel te doen wat die ander doen: Ek gaan nie my eie ding doen nie, ek gaan gehoorsaam wees, ek gaan hard werk, ek wil soos die ander wees, ek gaan my verhouding met die Vader verdien.
  • En om jou unieke self te wees: ek gaan besluit wat is reg vir my, ek gaan leef soos ek wil en myself wees. Ek is moeg om soos almal te wees!
  • Jesus: julle is albei verkeerd. Albei is verlore. Julle maak albei die wêreld ‘n verskriklike plek. Want ouer broers deel die wêreld in twee: goeie mense is in, slegte mense is uit. Jonger broers deel ook die wêreld in 2: “openminded” vernuwende mense is in, en die mense wat oordeel oor ons is uit.
  • Jesus: nie een nie. Die nederige is in en die hoogmoedige is uit!
  • Jesus: As jy jou in ‘n kategorie gaan plaas (dink ek is goed of dink ek is openminded), oppas vir hoogmoed. En die Vader kan dit nie verdra nie!
 • Evangelie van Christus is nie godsdiens of antigodsdiens nie, dit is nie om moreel of immoreel te wees, dit is iets anders.
 • Hierdie gedeelte: Sonde is anders as wat ons dink dit is. Daar is 2 maniere om eie redder te wees, 2 maniere om te probeer beheer kry oor die vader se besittings. Die een probeer toegang kry deur ‘n slegte lewe te lei, en die ander probeer toegang tot die Vader se besittings te kry deur ‘n goeie lewe te lei.
 • VB: Jy kan deur jou eie ding te doen dit wat die Vader vir jou gee gaan opgebruik soos jy wil omdat jy jouself wil wees, of jy kan die regte ding wil doen, baie Bybel lees en bid en so mense en God so ook probeer beheer. As mens dink: as ek Bybel lees en bid en goeie dinge doen dan moet God my seën en my red, mis ons die punt. Godsdiensdige mense is gehoorsaam om God se dinge te kry, sy seën. Mense wat die Blye Boodskap verstaan is gehoorsaam om by God uit te kom, om soos Hy te wees, om vir Hom lief te wees, om vir Hom vreugde te gee.
 • Ouer broer verlorentheid en jonger broer verlorentheid is albei verskriklik: jonger broer se dade weet ons bring hartseer , en ouer broer dade kan mens ook sien: hy is heeltyd kwaad, onvergenoeg, ontevrede. Hy voel God skuld hom.
 • As ek en jy dink jy leef ‘n mooi lewe en daarom moet dit goed met jou gaan, gaan ons heeltyd ontevrede wees. Volgens Jesus is godsdiens verantwoordelik vir ‘n groot klomp hartseer en swaar in die lewe.
 • Vraag is: Hoekom doen ek wat ek doen? Uit liefde, of om iets van die Vader te kry?

†Redding

 • Christenskap kan nie mense in goeie en slegte mense verdeel nie. Want almal probeer hulself regverdig, diep hier binne. Almal probeer mense om hulself te red, om almal te beheer. Jy kan jouself nie red nie.

Ons het vir Jesus nodig. Ons moet die Vaderhart verstaan wat sy twee seuns wil leer van liefde: nie jou eie ding nie, ook nie die regte ding sonder om die wat sukkel kans te gee om die Vader se liefde te ontdek nie.

Kom ons vra dat Here ons sal kom bewus maak van sy liefde wat ons nie kan verdien of aanspraak op maak nie.

 

†Nagmaal bediening:

As ons vandag Nagmaal gebruik, sê sommige van ons: ek is soos die jonger broer, ek het nodig om terug te kom by die Vader. Die Nagmaal herrinner my aan die Vader wat hardloop en my die beste gee voordat ek nog kan bely.

Ander van ons is soos die ouer broer, ons sien dat ander verkeerde dinge doen, en ek wil my goedheid gebruik om vir God te manipuleer om soos ek te voel. En ek voel kwaad en onvergenoeg. Die Nagmaal herrinner my dan aan die Vader wat sê: alles is joune.

 • Die brood wat ons breek en eet herrinner ons dat Jesus Homself so vir ons gee sodat ons kan glo dat Hy ons nuut kom maak.
 • Die wyn of druiwesap wat ons drink herrinner ons dat God deur sy bloed wat aan die kruis gevloei het, ons wil kom skoon was om sy liefde op ‘n nuwe manier te verstaan. En dit dan te gaan uitleef.

 

Amen

 

 

Preek Padkos

Preek padkos Sondag, 24 Julie 2017

Skriflesing: Markus 10

Ek het baie gedink oor hierdie kwartaal, ons het groot dankbaarheid oor wat gebeur in ons gemeente, netnou gehoor toe Nemari en Frans vertel het, en ek is oortuig moet volgende treë op ons geloofspad gee. Maandag aand het die Gemeenteraad gesê: ons wil die Here vertrou om ons te beweeg uit comfortzone, maar met dankbaarheid want baie is so reg in ons gemeente. Maar as Here ons roep is daar altyd ‘n stukkie by ons wat maak dat Hy ons nie volledig kan beweeg nie. By elkeen is dit iets anders. Die Here vra sekere offers van ons, vir iemand wat met iets spesifieks sukkel vra Here iets anders, dalk stukkie vertroue. Ons almal het nodig dat G ons beweeg.

Ek het op ‘n stadium ‘n mooi ding gehoor: Jesus ontmoet ons daar waar ons is, so as jy dit wat jou pla of keer of beperk vanoggend vir H gee, sal Hy spesifiek daaroor met jou kom praat.

Kom ons lees hoe dit hier gebeur het.

Markus 10:

17Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor Hom op sy knieë en vra Hom: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?”

18Daarop sê Jesus vir hom: “Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. 19Jy ken die gebooie: ‘Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie,’ jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder.”

20“Meneer,” sê hy vir Hom, “dit alles het ek van my kinderdae af nagekom.”

21Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: “Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My!”

22Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. ( ons almal)

23Jesus kyk toe na sy dissipels rondom Hom en sê vir hulle: “Hoe moeilik sal mense wat ryk is, in die koninkryk van God kom.”

24Die dissipels was verbaas oor hierdie woorde van Hom. Jesus sê toe verder vir hulle: “Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom. 25Dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te kom as vir ‘n ryke om in die koninkryk van God te kom.”

26Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê: “Wie kan dan gered word?” (dis onmootntlik!)

27Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik.”

28Petrus sê toe vir Hom: “Kyk, óns het alles verlaat en ons volg U.”

29Jesus antwoord: “Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, 30of hy kry nou in hierdie tyd honderd keer soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. 31Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.”

Moet ons regtig na partyjie gaan, hoekom het ons ja gesê??? Soms wil ons nie regtig na iets toe gaan nie. Ons voel ons moet gaan om ‘deel’ en ‘in’ te wees.

Ryk jongman was so gewees. Hy het gevoel Jesus is deel van ‘n lysie dinge wat die mense doen wat hy moet aftick. Dit was die ‘in’ ding. Want Jesus was die nuwe profeet en het ‘n aanhang gehad.

Hy is Ryk en jonk, hy weet van geldmaak: “Goeie leermeester, wat moet ek doen om die Ewige Lewe te kry?” Hy wil dit aftick op sy lysie, en dan op eie terme aangaan.

Jesus se iets vreemds: “Volg my. Ek hoor jou begeerte. Ek is die weg, w en lewe. Kom loop die Weg!”

Vir Levi sê Hy dieselfde by ‘n ander geleentheid, die Joodse belastinggaarder wat vir Rome geld steel, hy beroof mense. Jesus: los dit en kom. Dan word Levi Matteus, wat die Evangelie skryf…

Om Jesus te volg is om anderste word, om anders te lewe.

†Maar die Ryk Jongman sukkel…2 Issues, 2 dinge waarmee sukkel…

†1ste issue: Beheer, om dit af te gee

Jesus kyk na ryk jongman, ‘n goeie mens, hardwerkend, getrou maar verstaan nie mooi wat Jesus se rol en sy bediening is.

Jesus sê vir hom: “as jy Ewige Lewe wil hê, is dit nie net aftick en My ring soen uit respek nie, kom volg my met jou lewe!”

Dit is wonderlik hoe kinders ons oor Jesus leer: Dieter se seuntjie het op ‘n stadiu by sy voete gesit toe hy kitaar speel voor in die kerk. Want ‘n kind wil wees waar jy is.

Jesus: “Kom hier! Nader, volg, Kom wees by my soos ‘n klein kindjie…. Rondom my voete.”

As jy Ewige Lewe soek, ek is die Weg en Waarheid en Lewe.

Jesus: “Ryk Jongman, as jy die EL soek, dit is die manier.”

Ryk Jongman wou nie so leef nie, hy het ‘n issue gehad om beheer af te gee, hou v onafhanklikheid, gevoel hy kon Ewige Lewe bemeester sonder dat Jesus sy Meester sou wees.

Gedink hy kon ontvang sonder om te gee.

Jesus was vir hom manier hoe hy kon vorder in die lewe. (means to an end)

Jesus weier om in my lewe in te pas. Maar Hy nooi altyd mense uit om Hom te volg.

Ware dissipel was iemand wat stof op gehad het. Saamgeleef, saamgeeet, as rabbi loop, het hy in sy voetspore. ‘n Goeie volgelikng of dissipel het stof op sy kleed, skoene gehad.

Dit is iets oor volgelingskap v J wat hy van ons vra.

Die teks vra vir ons: is jy bereid dat die momentum v jou lewe onderbreek word deur Jesus?

Die Ryk Jongman doen so goed, hy is ‘n leier, hy het ambisie, J se dis reg, moet ambisie hê.

Maar hy moes leer om te volg. En die Ryk Jongman was nie bereid.

Vraag: is jy bereid om onderbreek te word. Om beheer af te gee?

†2de issue: Wat is jou doel?

Hy het nie verstaan hoekom hy ryk was nie! Dit was nie toevallig nie!

Iemand vertel van hul dogtertjie. Hulle het sakgeld gegee, en haar die 80/20 beginsel geleer, 10% gee, 10% spaar, res soos wil gebruik. Dogtertjie baie mooi verstaan. Eendag bel haar maatjie se ma: my dogtertjie by julle gespeel en by huis gekom R200, sy sê jou dogtertjie het dit vir haar gegee….

Toe haar pa haar konfronteer was haar antwoord: “Ja Pappa, Pappa het my mos geleer alles is ‘n gawe van God, so daarom het ek vir haar gegee omdat ek gedink sy dit nodig het.”

En dit het weer gebeur.

En toe is dit asof Here vir my sê: “Wat het jy gedink gaan gebeur as jy vir haar leer alles is ‘n gawe vd Here? Moenie verras wees as ek deur my Gees vrygewigheid in haar hart sit nie.”

Kinders is so. Hulle verstaan iets vd doel van Geld., om geld weg te gee.

Jesus vir Ryk Jongman: “Kom en volg my, en kom en volg my en leer om te sorg vir die mense wat rondom jou is. Jy is so gewoond daaraan dat mense op jou reageer en aan jou rapporteer en dit is reg, maar jy moet in jou lewe rondkyk en kyk waar is daar mense waarvoor jy jou lewe kan gee. Dit is waarvoor jou geld is!”

Jesus skep ‘n vreemde community: Ons lees in Handelinge van die eerste gemeete, die nuwe community toe HG uitgestort, wat saam na die apstels geluister het, brood gebreek het, en daar was niemand wat iets nodig gehad het nie. Hulle het verkoop en versprei, daar was ‘n gemeenskap wat gekyk het waar nood is, en hulle het voorsien. Dit was ‘n gemeenskap wat teenoor die ‘dog eat dog’ wêreld is wat ons so goed ken.

‘n Gemeenskap wat nood sien, en waar mense sê: Ok, ek het sekere gawes.

Dan kom sê J: goed ek sal jou gebruik, want gawes was bedoel vir diens, nie vir status nie.

† Gawes is bedoel vir diens, nie vir status nie.

Jesus vir RJ: Kom en volg my en leer van my, Ek is die lewe. Jy sal leer om jou gawes in diens van ander te stel.

Ons kan almal stories vertel oor mense wat diensbaar was:

Ek was net voor die vakansie in situasie dat ek ver moes ry, ek kon nie bande op my motor sit nie, iemand het daarvan gehoor. Hy het my gebel en gesê dat hy bande het wat nog ‘n hele paar 1000km kan ry, hy wil dit vir my gee. Dit was uitkoms. Ons kan almal baie sulke verhale vertel…

As God jou op ‘n sekere gebied sterk gemaak het, gebruik daardie gawe om vir iemand goed te wees en so vir God te dien.

Het jy al iets beleef waar iemand iets doen en jy wonder by jouself: Hoekom het hy dit gedoen, hy hoef dit nie te gedoen het nie?

Sy kleed is vol stof want hy volg vir Jesus!

Nie vir status nie.

EK lees van ‘n Keniaanse vrou wat in Amerika gaan bly, sy ken niemand, haar man is skielik dood toe haar ongebore babatjie 4 maande oud was. Sy het agtergebly met niks, haar broodwinner weg! Mense het daarvan gehoor en haar besoek en by hulle in die huis ingeneem. Hulle was ook van Keniaanse afkoms en het hulle ontferm. Hulle het haar kerk toe neem, en die kerk het besluit om mense te vra om te help.

‘n Jong man het sy motor gegee en gesê: Solank as wat ek met iets kan help, wil ek help.

Gawes vir diens, nie vir status. J nooi RJ uit.

Toe die babatjie gebore is, het die predikant hospitaal toe gegaan om seuntjie te ontmoet. Toe hy by die kamer inkom , tel die ma (enkelouer, man dood, ) die seuntjie op en gee vir predikant: Hier is jou seuntjie. Want, vertel sy: In Kenia: as mens swanger is, is die baba joune, as baba gebore word is dit die kerk s’n.

Daar is iets anders daaraan om die kerk te wees, daar is geen ander plek soos dit nie. Jesus, die leier en hoof vd kerk nooi ons uit: Kom en volg My.

Die Ryk Jongman se storie wil nie sê almal moet alles weggee nie, en dat Jesus geld haat nie, Jesu kyk na die man, kry hom lief en weet hierdie man is ‘n slaaf van geld, en Here wil hom vrymaak, nooi Hom op die Weg om sy gawes in diens te stel van die wat dit nodig het.

Jesus: wie my volg, wie naby my bly, sal huise, en broers en susters kry, in hierdie lewe ‘n 100 keer. Ek het gedink oor wat beteken dit. Ek het dikwels al ervaar in hierdie gemeente het ek susters en broers wat ek nie gehad het van geboorte af nie.

In die Liggaam v Christus is daar altyd ‘n huis of plek, broers en susters, of ooms of tannies wat sê: hoe kan ek my gawes gebruik, hoe kan ek vir jou bid, hoe kan ek goed wees vir jou kinders, hoe kan ek vir jou lief wees, watter behoeftes het jy? Hoe kan ek my gawes gebruik om jou te dien? (Vir doopouers: Julle seuntjie is die kerk s’n, die liggaam van Christus wil sorg! )

Want Jesus: in hierdie wêreld gaan ek ‘n community skep wat, maak nie saak wat jy kortkom nie, jy sal altyd opgevang word met dit wat jy nodig het.

Jesus nooi ons uit om met oop hande te leef. Om niks te besit nie, maar rentmeeters van alles te wees wat hy in ons rigting stuur.

Ons moet onsself vra: sal ons antwoord op sy roepstem, of is die Jesus-fenomeen en deel van kerk-wees maar net ‘n boksie wat ons wil aftick.

Jesus weier om in my lewe in te pas, maar Hy nooi my uit, kom en volg.

Ons kan voel, dit is ‘n moeilike ding, te veel gevra, nooit so geleer nie.

Jesus: vir jou as mens ontmoontlik, gaan nie alleen regkry nie. Met God alles moontlik.

Vandag moet ons die vraag vra: wil jy reageer op J se uitnodiging?

Alles wat deur jou hande kom is bedoel vir seën en diens: ook ons kinders wat vir ons as ‘n gawe gegee word.

Om met dankbaarheid te ontvang, maar met oop oë deur lewe te gaan en te dink: Hoe kan ek met wat ek het, die wereld dien, ‘n seën wees.

Hoe wil jy die pad verder met die Jesus en met die gemeente loop: is jy bereid om te sê: ek besit niks, maar ek bestuur vir God sy gawes wat Hy in my hand plaas, en so ontdek ek baie plekke en mense waar ek 100 voudig terug ontvang van wat ek gee, omdat ek die ekstra tree gee.

 

Theo Hay

Preek Padkos – 15 Mei 2016

Pinkster 15 Mei 2016

Tema: Oorwin die kwaad met die goeie.

 • Ons maak dinge dikwels erger as wat dit is. Ons kla baie maklik. Paulus kom gee raad aan gelowiges en sê in Rom 12: 20 en 21:

“As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte.”

21Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

  • Paulus se raad: moenie soos jou vyande wees nie. Ons moet as’t ware soos ‘n rubberballetjie wees: hoe harder ons gegooi word, hoe hoër moet ons hop! Hoe donkerder dit om ons is, hoe helderder moet ons kerse brand.
  • So die kuns is, om nie soos jou vande te wees nie. En daarom het ons die afgelope week oor 5 beginsels gepraat om ons te help anders wees, soos Jesus!
   • Back to the basics: begin liefde te doen! Liefde is nie ‘n konsep of idee nie. Jy kan dit voel en ruik, en daaraan vat.
   • Bid vir ander veral 3 soorte gebede: Stilwordgebed met God, ‘n gebed waar jou hart vir jou medemens breek en ‘n gebed waar jy jouself diensbaar maak. Want jy is God se antwoord op ander se gebede!
   • Reis lig – maak skatte in die hemel bymekaar
   • Leef in eenheid, wees ‘community’, soos die eerste gemeente
   • Koop in. Begin eenvoudig met iets!
  • Matt 5: 38 – 4343“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ 44Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg
  • “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘’n Oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand.’ 39Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. 40As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. 41As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee kilometer. 42Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie.”
 • Verskillende groepe onder die Jode het verskillende oplossings vir probleme gehad: die Sadusseërs het alles letterlik geneem, so indien iemand jou oog uitgesteek het, moes sy oog ook uitgesteek word. Die Fariseërs wou weer alles in geldwaarde vergeld. Indien iemand jou te na gekom het, moes hulle jou ‘n boete betaal.
 • Jesus kom met ‘n derde alternatief: wees lief vir hulle! En Jesus het geweet dit is ‘n moeilike ding wat Hy vra. Want moeilikheid is geneig om sy eie moeilikheid te genereer. Soos ‘n kakiebos wat jy brand en dit ‘genereer’ sy eie wind wat dit nog erger laat brand. En dan baklei jy later oor baie meer as waaroor die eintlik konflik was.
 • Ghandi het die opmerking gemaak: in die land waar ‘n oog vir ‘n oog geld, is almal later blind! Dan het mens net blinde woede! Die oomblik as jy dieselfde aan iemand wil terugdoen, word jy wat die ander persoon was. Die probleem is dan dat jy dit word wat jy eintlik haat, of selfs wreder.
 • God kom haal ons hart van klip uit, en gee vir ons ‘n hart van vleis (Eseg). Hy kom gee vir ons ‘n gemeenskap waaraan ons kan behoort waar nuwe reëls geld, sodat ‘n moslem ander dinge kan beleef en op die ou end sy lewe vir God gee, soos Jaco vertel.
 • Die vroeë Christene het vervolging nie as onreg gesien nie, dit was ‘n versterking van hulle geloof. Want hoe ons optree te midde van onreg, is ‘n getuienis van ons geloof.
 • Justus Tsungu vertel dat sy lewe verander het toe hy by een van God se mense gesteel het. Die man het vir hom betrap, kos gegee en hom vuurrooi van skaamte gemaak. En sy lewe is verander! En hy het besef: if you don’t want to transform your pain, you will transmit it! En dit gebeur net by die kruis.
 • Soos bome vuil suurstof wat mense uitasem gebruik en dit transformeer, so wil Jesus ook doen. Hy wil lig maak uit die duisternis. En dit is hoekom ons ‘n liggaam is. Dit is dikwels pynlik, maar die moeite werd. Dit is waaroor die Evangelie gaan.

Amen

Preek Padkos – 9 Mei 2016

Pinkster 9 Mei 2016

Tema: Drie gebede wat ons te min bid

 Jesus het meer gepraat oor hoe ons moet lewe, as hoe ons moet glo. En daarom probeer ons gewoontes aanleer wat vir ons help om vir Hom te lewe. Dalk is die uitdaging nie al die tekste van die Bybel wat ons nie verstaan nie, maar wel dit wat ons verstaan en nie doen nie! Ieman het gesê: Maturity is mastering the basics. Met eenvoudige gewoontes kry ons dit reg om te groei.

Die eerste gewoonte gaan oor gebed. Jesus self het dikwels gebid. Ons lees hiervan onder ander in Mark 1: 35: Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame plek en daar gebid. In Matt 14: 23 lees ons: Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen. Jesus het deur sy hele lewe gebid, ook voor sy grootste uitdaging aan die kruis in Getsemane. En as Jesus gebed nodig gehad het, hoeveel meer het ons dit nodig!

Daar is 3 soorte gebede wat belangrik is indien ons besluit om Jesus te volg:

 • Stilword gebed

Jesus self het waarskynlik wanneer hy deurnag gebid het, nie heeltyd gepraat nie. Iemand noem op ‘n stadium dat – toe hy stil word in gebed – hy skielik ‘n voëltjie hoor fluit. Hy word toe daarop gewys dat die voëltjie waarskynlik heeltyd gefluit het. Hy het hom net nie gehoor nie. Net so werk God altyd en oral, ons moet net ingestel wees (deur soms ons eie geluide van ons stem minder te maak) en dan sal ons Hom hoor.

Ons hoef nie te dink dat God gaan opdaag wanneer ons oor en oor lofprysing doen en lank genoeg gesing het nie. Dit gaan oor ‘n ingesteldheid om bewus te wees van God wat fluister, dikwels in stilte. ‘n Joernalis het by geleentheid vir Moeder Theresa gevra wat sê sy vir die Here wanneer sy bid. “Niks”, het sy geantwoord, “Ek luister net.” “En wat sê God vir jou?”, wou die joernalis weet. “Ook niks nie, Hy luister ook”, het sy geantwoord. En toe voeg sy by “As jy dit nie verstaan nie kan ek jou nie verduidelik nie.” Gebed- veral stilgebed – bly ‘n misterie.

Daar is niks beter as om net by God te wees nie. Dit is meer werd as om baie raad by ander te ontvang.

 • Gebed wat jou hart breek

Hierdie is ‘n gevaarlike soort gebed, want dit raak aan jou. Jaco vertel hy was by geleentheid saam met ‘n klomp jongmense in ‘n baba-saal van ‘n hospitaal. En elkeen het ‘n siek babatjie vasgehou. Toe hy moes bid, kon hy nie, want soos by elkeen van die jongmense het die trane by hom gevloei. Hulle harte was gebreek om die gebrokenheid van die wêreld te sien.

Waar ander godsdienste gemotiveer word deur skuldgevoelens, vrees, hoop vir beloning ens., word Christenskap gemotiveer deur iets heel anders: Paulus sê dat die liefde van Christus ons dring! Jesus wou nie nog ‘n goddiens begin het nie. Hy sê op ‘n stadium dat Hy nie offers soek nie, maar barmhartigheid.

Ons kan net dring word deur Jesus se liefde indien ons harte breek soos Jesus se hart gebreek het toe Hy op ‘n stadium na die skare wat Hom volg kyk en hulle innig jammer gekry het. Liefde maak ons weerloos, en ons moet so naby aan iemand wees dat liefde ons kan seermaak, dat ‘kieme’ van ‘n sieke as’t ware vat aan ons kan kry. Dan weet ons ons is naby genoeg om regtig te kan ervaar en beleef wat iemand ander beleef.

Besef ons straatkinders is net ……kinders? Of het ons al eelte om ons hart gekry? Want dan wil ons ‘n bedraggie inbetaal vir ‘n saak, maar nie te naby betrokke raak nie. Die sanger Leonard Cohen sing ‘n lied waarin hy sê: There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in.

Wanneer Jesus in sy saligsprekinge sê dat die wat treur geseënd sal wees, is dit eintlik die teenoorgestelde van om hard te wees. God sê deur die profeet Esegiël aan sy volk dat Hy hulle ‘n hard van vleis sal gee en hulle harte van klip sal uithaal. Want ons moet treur saam met die wat swaarkry.

Ons harte móét breek!

 • Gebede om aan te meld vir diens

Daar is dinge wat ons vir God vra, maar wat God eintlik vir ons vra.

Daar was ‘n klompie besigheidsmanne wat bymekaar gekom het om te bid vir nood wat hulle sien. Hulle hoor toe van ‘n vrou wat dit nie breed het nie, en wie se motortjie gesteel is. Hulle het vurig gebid dat die vrou ‘n ander motor moet kry. Niks het gebeur nie. Daar het toe níe ‘n motor uit die hemel by haar aangekom nie. Iemand wys die sakemanne toe daarop, dat die Here dit waarskynlik op hulle hart geplaas het, omdat hulle die antwoord op hulle gebede was! Na ‘n paar minute het een van die sakemanne aangebied om een van sy motors vir die vrou te gee. Daardie aand laat, toe die vrou die deur oopmaak en die sleutel ontvang, het sy ervaar haar gebede is verhoor deur iemand wat volgens God se wil opgetree het.

Dalk moet ons seker maak: wie bid vir wie! Wie praat met wie in ons gebede. Want daar is dinge wat ons vir God vra, wat Hy eintlik – in ons gebede – van ons vra!!! So gebed is om God se wil te leer ken!

Moeder Theresa het eenmaal gesê: “As jy vra hoekom is die kind voor jou honger, is dit waarskynlik omdat jy nog nie aan hom kos voorsien het nie!”

Wie se antwoord op gebed is jy?

Amen

Preek Padkos – 8 Mei 2016

Pinkster  8 Mei 2016

Tema: Back to basics

Matt 7: 21 – 29

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. 22.Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ 23.Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree.” 24.“Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. 25.Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. 26.En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het. 27.Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes.” 28.Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, 2.9want Hy het hulle geleer soos ‘n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie.

 • “Die kuns is nie om jouself in die lewe te vind nie, maar om iets te kry wat groot genoeg is om jouself in te verloor”.
 • In ons lewe is ons so ingestel daarop om heeltyd inligting bymekaar te maak, maar ons kom bitter min op die stadium waar ons dit wat ons leer, uitleef! Dit is baie keer waar van die kerk ook. ‘Kerk’-ervaring is nie bedoel om net ‘n ontvang-ervaring te wees nie, maar ons moet dit gaan leef. Daarom sê ons, ‘n geestelike pad word geloop, nie net geleer nie! Jesus se voorbeeld is vir ons baie belangrik. Hy het nie een brief of boek gekry nie, maar mense saam met Hom geneem en geleer om te leef.
 • Henry Knouwen, skrywer/priester skryf die volgende: “You don’t think your way into a new kind of living. You live your way into a new kind of thinking.” Om dit te kan doen  moet ons uit ons gemaksone kom. ‘n Gemaksone is daardie veilige plek waar niks groei nie.
 • Jesus het meer gepraat oor hoe ons moet lewe, as hoe ons moet glo. En as Jesus iets herhaal, moet ons aanvaar dit is vir Hom baie belangrik. Hy praat baie oor armoede en oor onreg tussen mense. Wanneer Jesus vir die mense die wet saamvat, stel hy ons liefde vir God GELYK aan ons liefde vir ons naaste!
 • Heidi Baker is ‘n sendeling in Noord-Tanzanië wat elke dag 10000 kinders kos gee. Sy het die volgende uitgangspunte:
  • Stop for one! Sien elkeen raak, moenie net groot goed wil doen nie.
  • Love looks like something. Liefde is nie ‘n konsep of idee nie. Jy kan dit voel en ruik.
 • We are defined by the crisis. Die toets is wat ons doen in die situasie en omgewing waar Jesus ons geplaas het. Ons kla dikwels met ‘n witbrood onder die arm of ‘n braaivleis-tjop in die mond. Hoekom is dit so ‘n vreemde gedagte vir mense om lig in donker te wees? Ons moet duisternis ‘match’ met dieselfde aantal lig! Ons moenie dink ons kan met ‘n flitsie twee keer oor die duisternis van iemand se lewe skyn, en dan is alles reg nie.
 • Daar is 2 soorte jongmense: diegene wat emigreer oor geweld, swak toestande, werkloosheid, die land en rand wat tuimel, en diegene wat ten alle koste wil bly juis oor presies dieselfde redes. Ons moet bereid wees om te emigreer: na Berundu, Soedan, Zambië en waar ookal die nood op hul grootste is!
 • Daar is ‘n onuitgespreekte mite (rumour) dat ons die wêreld gaan verander sonder dat dit ons iets gaan kos! Ons kan nie ons lewe vir Jesus gee sonder om dit ook vir die wêreld te gee nie….

Amen

Preek Padkos – 17 April 2016

Liewe Gemeente

Sondag het ons gehoor dat Jesus Koninkrykstaal met sy volgelinge praat en vir hulle sê:  Matt 6: 19“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. 20Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. 21Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.”

Die bekende skryfer en predikant, Rick Warren, skryf in sy boek The Purpose Driven Life die volgende: Jou lewe het ‘n doel: Ons word voorberei vir die lewe hierna. Hierdie is ‘n leerskool vir hoe dit eendag in die lewe hierna gaan wees. Dit is wat Jesus bedoel as hy sê: “maak nou reeds vir julle skatte bymekaar wat ewigheidswaarde het,” want dit is wat gaan gebeur, wat nodig is in daardie lewe. Wat jy nou het, en waarmee jy jou nou besig hou, gaan betekenis hê in die hemel.

Jou verhouding nou met die Vader gaan iets beteken in die hemel. Daarom kan ons aannneem dat jou verhouding hier op aarde met God gaan impak hê op jou verhouding met God in die ewigheid. Dit is hoekom Jesus hieroor praat. Trouens, ek lees die week dat kerkleier Nicky Gumbel van die Alpha-kursus die volgende skryf:

“Jesus spoke about money more than virtually any other subject (including prayer and heaven). Twelve out of his thirty-eight parables are about money or possessions. As Billy Graham put it, ‘If a person gets their attitude towards money straight, it will help straighten out almost every other area in their life.’

Dus: Vertrou jy die Here? Vertroue is waar ek my besittings en gawes laat ‘vloei’ na waar dit nodig is, en waar God dit wil gebruik. Net soos die Dooie See se water alles doodmaak van al die sout omdat daar nie ‘n uitlaat is nie, beteken wat jy is en het NIKS as daar nie ‘n uitlaat is nie. God se opdrag en belofte aan Abraham was: “Ek gaan jou seën, en jy moet tot seën van al die nasies wees!”

As God daarom vir ons vra om Hom te toets met ons 10de, gaan dit nie om te kyk hoe goed God voorsien of gee of ‘teruggee’ wat ek weggee nie, maar om te wys ek vertrou onverskrokke! Soos iemand skryf: Ek wil so leef dat ek op die dag wat ek sterf my laaste tjek laat hop! Vertroue wys waar jou hart is, want jou skat is daar! Verander jou skat, dan sal jou hart ook verander. Ons dink dit werk andersom: ek moet my hart verander, dan sal ek gee. Jesus: verander eers jou belegging na dinge met Ewigheidswaarde, dan sal jou hart volg! Die Here vra gehoorsaamheid!

Die verhaal van die ryk grondeienaar.

‘n Baie ryk grondeienaar het gereeld langs sy grensdrade van sy grond gaan ry. Dan was hy baie trots oor die rykdom wat hy verwerf het, en dat hy die rykste man in die vrugbare vallei was. By geleentheid het hy by een van sy bywoners gestop, wat onder ‘n boom gesit en bid het, net voor hy middagete sou eet. Hy wou by die bywoner weet wat hy besig is om te doen. Die bywoner het geantwoord dat hy besig was om God te dank vir sy maaltyd. Die grondeienaar het hierop geamuseerd gesê dat as dit al kos is wat hý het om te eet,

sal hy nie lus voel om God te dank daarvoor nie. Die bywoner se antwoord was: “God het my alles gegee wat ek nodig het. Hy doen dit elke dag. Ek sou ook graag my kos met u wou deel. Ek is regtig baie baie dankbaar daarvoor.”

Die bywoner sê toe verder dat hy bly is hy sien die eienaar, want hy het die vorige aand gedroom dat die rykste man in die vallei daardie nag sou sterf! Hy weet nie wát dit beteken nie! Die grondeienaar het verontwaardig gesê dat drome nét drome is! Maar hy het daaroor bly dink…… Hy het sy huisdokter gebel en gevra om hom te kom ondersoek,

en om die aand by hom oor te bly, net vir ingeval…. Die volgende oggend het hy en die dokter lekker saam ‘n groot smaaklike ontbyt geniet, en die dokter is daar weg.

Kort na ontbyt het ‘n boodskapper daar aangekom met die nuus: Die bywoner is die vorige aand in sy slaap oorlede!

Die rykste man in die vallei is toe werklik daardie nag oorlede!

Ons wil mekaar help om in dinge te belê met ewigheidswaarde. Kom ons kyk rond en sien wat die Here wil doen.

Amen…

Preek Padkos – Opstandings Sondag

Skriflesing: Johannes 20: 1 – 18

Boodskap:Indiese digter vertel ‘n storie van bedelaar en ‘n koning. Die koning is baie ryk en ry in ‘n goue koets. Op ‘n dag sien die bedelaar dat die die koning se koets naby hom very gaan ry – sy droom gaan waar word. Dit is sy grootste geleentheid, hy gaan die koning te sien. Die koets stop, en die koning klim uit met glimlag. Dan gebeur die vreemde ding. Die koning steek sy leë hand uit en vra die bedelaar: “Wat het jy wat jy vir my kan gee.” Die bedelaar is onseker, en deurmekaar. Hy steek sy hand in sak en soek een graankorreltjie uit, net een, en die kleinste. Is dit ‘n grap? Stadig plaas hy die korreltjie in die koning se palm. Die koning vertrek. Aan die einde van die dag, toe die bedelaar sy sakke leegmaak, is hy verras om ‘n enkele graankorreltjie van suiwer goud te kry. Net een, en die kleinste. Hy het bitterlik begin huil, en gewens hy het die hart gehad om alles vir die koning te gee.

Goeie Vrydag het ons gepraat oor Jesus wat aan die kruis geskreeu het: My God, my God waarom het U My verlaat. Omdat ons soms so verlate voel, asof God ons nie hoor nie. En toe het ons gesê dat God juis in die tye wat ek en jy na hom roep, die een is wat ons toevou in ons nood, in ons swakhede.

Soms kom die Koning van die konings na ons toe soos na hierdie bedelaar, en dit voel amper asof Hy ‘n bespotting van my nood maak. Hy wat so baie het om te gee, kom vra van my iets. Ek lê bv. in die hospitaal, en i.p.v God wat sy hand uitstrek en my onmiddelik genees, vra hy my om my buurman in die hospitaal lief te hê, of ek het ‘n seer in my en i.p.v dat die Here my kom heel maak, wil Hy my iemand wys wat stukkender is as ek.

Dit gebeur baiekeer as ons op ons laaste is, of so voel. En dan voel ons armer as van tevore. Tot Hy die groter prentjie vir my kom wys waar ek ‘goue koringkorrels’ ontdek waar ek my laaste vir Hom gegee het.

  • Paulus praat van ‘n Goddelike proses wat werk as mense gelowig bly in hul swaarkry. As dink aan gebeure, dan ervaar ons iets hiervan.
  • †Rom 8: 28 Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.
  • Ons leer dit uit die verhaal van Maria Magdalena met die opstanding. Kom ons lees haar verhaal

Johannes 20: 1 – 18

1.Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. 2.Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander dissipel toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle: “Hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle Hom nou begrawe het nie.”

3.Petrus en die ander dissipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. 4.Die twee het saam begin hardloop, maar die ander dissipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. 5.Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. 6.Ná hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, 7.ook die doek wat om Jesus se kop was. Dié doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. 8.Daarna het die ander dissipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. 9.Hulle het nog nie die Skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. 10.Daarna het die dissipels weer huis toe gegaan. 11.Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. 12Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. 13Hulle vra toe vir haar: “Mevrou, waarom huil jy?” Sy antwoord hulle: “Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle Hom nou begrawe het nie.”

Paar dinge oor Maria Magdalena:

 • Amper verseker dieselfde Maria van Betanië, sondige vrou wat haar
 • reukolie oor Jesus se voete uitgegooi en met haar hare afgedroog het by ‘n ete.
 • Verskeie duiwels is uit haar uitgedryf, en uit dankbaarheid het sy een van die ryk vrouens gewod wat  vir Jesus gesorg het.
 • MM ook een van die 5 persone wat die B noem wat aan die voete v J se kruis ws toe hy gesterf het, toe Hy afgehaal is van die kruis en graf toe geneem is.
 • Waarskynlik was sy die een wat die balsemspeserye gaan haal het waarmee J gebalsem is.

Die volgende oggend keer Maria terug, sien graf is lee gen sien Jesus se liggaam is weg. Sy sê vir die engele: “Ek huil omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle Hom nou begrawe het nie.”

Wat interressant is van Maria: wanneer ek en jy terleurgestel word, of ons gebede nie verhoor word nie, dan voel ek dikwels in die gesig gevat, of ons neem dit persoonlik op, of ek verloor belangstelling. Ons trek onsself terug en word hard. As ons alleen is, voel ons die lewe trek vir my ‘n streep, Maria was anders: anders as die bedelaar in die Indiese digter se storie, steek Maria haar hele lewe lank, haar hand diep in haar sak en gee alles wat sy het. Soos met die duur olie en trane op Jesus se voete, en haar versorging van Jesus met haar rykdom. Sy maak haar sakke leeg.

Sy gee haar alles.Daarom dat sy huil, want haar hele siel is in hoe sy oor Jesus voel.

Lees verder:

14.Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit Hy is nie. 15.Jesus vra haar toe: “Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?”

Sy het gedink dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: “Meneer, as u Hom weggevat het, sê vir my waar u Hom begrawe het, en ek sal Hom daar gaan haal.”

16.Jesus het vir haar gesê: “Maria!”Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken leermeester.17.Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.’ ”18.Maria Magdalena het toe vir die dissipels gaan sê: “Ek het die Here gesien!” En sy het ook vertel wat Hy vir haar gesê het.

Hoe besonders is dit dat die eerste persoon op aarde wat Jesus sien na sy opstanding, sien Hom deur trane. Dalk is dit hoekom sy Hom verwar vir ‘n tuinier. En dalk is dit wat maak dat ons Jesus wil volg vir die res van ons lewe: Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, Skeppergod, die Een wie se opstanding ‘n hele nuwe dimensie vir die mensdom oopmaak – die aarde het geskud en die engele het Hom aanbid, maar Hy word verwar vir ‘n nederige tuinier wat my grond onder sy vingernaels die dag begin.

Die eerste woorde van Jesus na sy opstanding is ‘n vraag, en ‘n baie belangrike vraag as ons dink aan Goeie Vrydag waar Jesus juis deur God verlaat is, en gesterf het vir ons wat hartseer is, alleen, verwerp voel deur die lewe: Hoekom huil jy? En dan ‘n naam: Maria. En die besef dat Jesus waarlik opgestaan het, kom met ‘n vraag en ‘n naam.

Dan instinktief as Maria nader beweeg en aan Hom wil raak, sê Jesus: “Moet My nie vashou nie, want Ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is.’ ”

Maria word aangestel as die apostel van die apostels. Apostel was iemand wat gestuur is om te gaan vertel wat hy gesien het, en sy was die eerste getuie van die opstanding. Haar lewe is verander van slagoffer van baie slegte dinge, wat volhard het deur baie swaarkry, om die eerste getuie te word.

Dalk is die boodskap van die kruis en die opstanding nie soos ons dikwels dink dat die swaar weggeneem word nie. Dalk wil Jesus ons deur sy hele lewe, deur se sterwe en deur sy opstanding leer: Ons getuienis is groter in lyding, as in voorspoed.

 • Daarom as Jesus sy dissippels op die berg leer, leer Hy vir hulle: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, Geseënd is dié wat treur, Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê.

Paulus wat self baie swaar lewe gely het, verstaan iets hiervan in Rom 5: 3 “Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, 4.en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; 5. en dié hoop beskaam nie.”

Uiteindelik, en soms baie geleidelik seën Jesus ons in ons swaarkry. Dalk is ons verlede soos Maria s’n vol van skuldgevoelens en geheime en ‘n swak selfbeeld. Dalk is ons huidige lewe nogsteeds seer en terleurstellend. Maar Goeie Vrydag wyk voor die opstanding soos die winter voor die somer wyk. Opstandingsondag kom en ek en jy, van alle mense, word boodskappers van hierdie ongelooflike hoop. Want Jesus het die dood oorwin. Hy leef.

AMEN

Preek Padkos – Goeie Vrydag 2016

Goeie Vrydag

Die verhaal van Goeie Vrydag kom van die dag wat Jesus aan die kruis vasgespyker is, in my en jou plek. Daarom is dit ‘n Goeie Vrydag.

Dit was tydens die Paasfees, groot fees waar die Jode aan hul verlossing uit Egipte gedink het, dat Jesus gekruisig is. By daardie fees was dit die gebruik dat families ‘n paar dae voor die paasfees na die tempel toe moes gaan, en ‘n lammetjie moes koop, en dan vir ‘n paar dae saam met die lammetjie moes leef, met hom speel, vir hom sorg en vir hom lief raak. Dan, as die Paasfees aangebreek het, het die pappa van die gesin saam met die gesin na die priester toe gegaan en die lammetjie gaan offer. As die priester die lammetjie by die pa neem, het hy 3 keer gevra: het julle die lammetjie lief. En dan moes die pa antwoord: ja, ek het die lammetjie lief. As die priester dit geglo het, is die lammetjie geoffer, en die familie se sondes is vergewe. (Dit is terloops hoekom Jesus 3 keer vir Petrus gevra het of hy Hom liefhet, die Lam van God)

Jesus is gebore in Bethlehem, wat in Herbreeuws huis van brood en in Aramees huis van vleis genoem is, weens die koringlande en skape met skaapwagters. Tydens Paasfees moes elke familie ‘n lammetjie offer. Jesus was met ander woorde ook ‘n Lam, die Lam van God, uit Bethlehem, wat geoffer is, sodat ons wat ‘n groot geestelike familie is, se sondes vergewe kan wees. Daarom is dit ‘n Goeie Vrydag.

Skriflesing: Matt 27: 45 – 50

45.Van twaalfuur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot drie-uur geduur. 46.Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? 47.Party van dié wat daar gestaan het, het dit gehoor en gesê: “Hy roep vir Elia.”

48.Een van hulle hardloop toe gou, vat ‘n spons en maak dit vol suur wyn en hou dit op ‘n stok vir Hom om te drink. 49.Maar die ander sê: “Wag, laat ons kyk of Elia hom kom red.”50.Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas.”

Die somer van 1980 was ‘n tyd wat Miami in Florida nooit sal vergeet nie: opstande, rassespanning wat mense se emosies aan flarde gehad het, inflasie, werkloosheid, misdaad ens. Te midde van dit skryf die Miami Herald ‘n storie wat die mense se asem heeltemal wegslaan: dit is die storie van Judith Bucknell. Aantreklik, jonk, suksesvol, en dood. Haar moord was die 106ste daardie jaar, vermoor op ‘n warm 9 Junie aand. Ouderdom: 38, gewig: 59 kg, sewe keer met ‘n skerp voorwerp gesteek. Verwurg.

Wat dit nog meer merkwaardig maak was dat sy ‘n dagboek gehou het. As sy nie het nie, sou die gedagtenis aan haar saam met haar liggaam begrawe gewees het. Maar dit het bestaan: ‘n pynvolle beskrywing van ‘n baie eensame lewe.

Die skrywer van die artikel skryf oor haar: sy was iemand wat gesukkel het, uitgemergel, ‘n stem wat skree in die woestyn. Judith het nie daarin geslaag om liefde te vind nie: baie gegee, niks teruggekry nie.

Haar stryd was nie uniek nie. Sy was bang om oud te word, of vet, bekommerd dat sy nie sou trou nie, of nie swanger nie, of om net te oorleef. Sy het in ‘n woonbuurt gewoon waar jy gebly het indien jy eensaam was maar gelukkig gelyk het. Sy was ‘n verwarde mensie. Die helfde van haar lewe was ‘n fantasie, maar die helfte was ook ‘n nagmerrie. Suksesvol as sekretaresse, maar ‘n mislukking wat liefde betref. Sy het gesmag na mans met sjampanje en blomme, mans wat sou bel vir ‘n ordentlike afspraak, mans wat meer as net haar bed met haar wou deel.

Sy was nie ‘n prostituut nie, nie aan dwelms verslaaf nie, of van die welsyn afhanklik nie, nooit in die tronk nie, nie sosiaal onaanvaarbaar nie, heel respektabel. Sy het gedraf, partytjies gehou, ontwerpersklere gedra, ‘n baie mooi woonstel met ‘n lieflike uitsig gehad. En sy was baie alleen……

Sy skryf in haar dagboek: “Ek sien mense saam en ek is so jaloers dat ek wil opgooi. Wat van my?”

Al was sy omring met mense, was sy op ‘n eiland. Al het sy baie mense geken, het sy min vriende gehad. Al het sy baie minnaars gehad, het sy min liefde geken.

“Ek voel so oud, so ongeliefd, so ongewens, opgebruik. Ek voel ek wil huil en vir altyd slaap.”

Eensaamheid. Dit is ‘n snik, ‘n kreun, ‘n smartkreet. Kan jy dit rondom jou hoor? ‘n kind wat weggegooi is, iemand wat geskei is, ‘n stil huis, ‘n leë posbus. ‘n Verjaarsdag wat vergeet word. Die lang dae, die langer nagte. Ons sien en beleef dit elke dag tussen ons: Mense waarvan niemand weet dat hulle alleen is nie. Aan die buitekant perfek, jou glimlag is vinnig, jou werk is goed, jou klere is onverbeterlik, jou middeltjie is dun, jou afspraakkalender is propvol. Jy loop flink en regop, jy praat indrukwekkend. Maar as jy in die spieël kyk, flous jy niemand nie. Want wanneer jy alleen is, dan verdwyn jou dubbele lewe en jou pyn word ondraaglik.

Die ergste kreet om eensaamheid in die geskiedenis kom nie van ‘n gevangene of weduwee of pasiënt nie. Dit kom van ‘n heuwel af, van ‘n kruis, van ‘n Messias.

“My God, my God”, het Jesus uitgeskreeu, “waarom het U My verlaat?”

Nog nooit, het woorde al ooit soveel seer beskryf nie, nog nooit was iemand nog so eensaam nie.

† Vertaling van Levitikus 16: 20…

Die skare word stil wanneer die bokkie vir die priester gebring word, die perfekte bokkie. In ‘n gewyde seremonie sit die priester sy hande op die jong dier. Terwyl die mense toekyk, roep die priester uit: Die sonde van al die mense is nou op jou! Al die sonde van die Israeliete word op die onskuldige dier oorgedra: al die begeertes, die owerspel, die moedswillige ongehoorsaamheid is oorgedra van die sondaars na die bok, hierdie sonde-bok. Die Bok word dan na die rand van die wildernis gedra en daar losgelaat. Uitgeban. Want sonde moet gestraf word. “Gaan weg bok, Gaan weg!”

 En die mense is ligter, en God is tevrede.

 En die een wat die sonde dra is alleen….

En nou op Kopbeenheuwel is die een wat die sonde dra weer alleen. Elke leuen wat ooit vertel is, elke mis-daad, elke belofte wat ooit gebreek is, is op sy skouers. Hy… is… sonde…

En God draai weg: gaan weg bok, Gaan weg!

Die afkeer in wat gebeur is donkerder as die duisternis oor die aarde. Vader en Seun wat een was, is op daardie oomblik twee. Jesus wat vir ‘n ewigheid een met God was, is nou alleen. Christus is verlate. Die 3 Eenheid is gebreek.

En Jesus kan dit nie hanteer nie. Die martel en slae en koggel kon hy in stilte hanteer. Hy kon in stilte kyk hoe sy geliefde dissipels weghardloop. Hy het Hom nie teëgesit toe Hy verneder is nie, Hy het nie eers geskreeu toe die spykers deur sy hande en voete gekap is nie.

Maar toe God sy kop weg draai, was dit meer as wat Hy kon hanteer.

Hoekom het Jesus dit gedoen?

Dan bly ek dink aan die dagboek: Ek voel verlate, skryf Judith Bucknell. En sy skryf: Wie gaan ooit vir Judinth Bucknell lief wees?

En ons dink vanoggend aan ouers wie se kinders dood is, of ‘n vriend in die hospitaal, of aan ‘n ou mensie in ‘n inrigting of ouetehuis. Of aan weeskinders, of aan die kankersaal.

Ek dink aan almal wat hulle oë desperaat na die hemel toe oplig en vir God vra: Hoekom?

En in my verbeelding sien ek Hom. Ek sien Hom luister, ek verbeel my ek sien Jesus se oë vol trane wat met ‘n deurboorde hand my trane wegvee. En al antwoord Hy nie, weet ek: Hy verstaan!

‘n Storie vir Goeie Vrydag 2016

 Daar is die storie van ‘n toegewyde man wat vir ‘n klomp nagte in ‘n ry aanhou roep het: “O God!” , “O God!”, “O God!” Hierdie gebed, so word vertel, was soet in sy mond. Toe kom die duiwel: “Jou geroep beteken nie veel nie. God antwoord nie”. Dis hartseer, maar toe hou die man op met bid. Maar in ‘n droom verskyn Christus aan hom: “Hoekom roep jy nie meer nie?” “God antwoord nie”, sê die man. “Ek is bevrees Hy verwerp my.” Toe praat God en sê: “Jou roep, “O God!”, is my roep: “Hier is Ek”. In jou seer en smeking dra Ek Myself aan jou oor. Jou begeerte om my te bereik is ‘n teken dat Ek jou nader trek aan Myself. Die nood van jou liefde is my guns aan jou. Die roep “O God!” is ‘n honderd keer: “Hier is Ek.”

Jesus verwag nie dat ons perfek hoef te wees nie. Hy wil in ons nood by ons wees, in ons swakheid.

 Gaan na https://www.24-7prayer.com/podcasts/category/podcasts en kies  die video oor The beloved betrayer.

Elkeen  kry geleentheid om jou swakheid en alleenheid vir God op ‘n papiertjie te skryf.

Nagmaal het die Israeliete herrinner aan hul uittog uit Egipte, waar hulle toe God hulle wou bevry van die Egiptenare, ‘n lammetjie moes slag, sy bloed aan die deurkosyne moes verf, dan sou hulle gespaar word, en dan moes hulle eet en op ‘n reis geneem word na die beloofde land.

Dit is vandag nog wat Goeie Vrydag beteken. Jesus is die Lam van God wat geslag is sodat ons nie hoef te sterf nie, en ons dink as ons Nagmaal gebruik aan die lammetjie wat geslag is en sy bloed wat ons kom red.

 • Daarom gaan ons vir Nagmaal buitentoe stap, Nagmaal gebruik by tafel. Stukkie brood neem, doop in wyn, en dit eet.
 • Dan verby die vuur, geleentheid om jou swakhede, jou alleenheid vir God te gee.
 • Dan saal toe om ons te versterk. Israeliete moes nadat hulle lammetjie se bloed aan deurkosyne, eet om hulle te versterk vir die reis.
 • God begin met elkeen van ons ‘n nuwe reis…..

Amen