Liewe Ouers, welkom by ‘n passievolle bediening!

@SPkidz volg ‘n kurrikulum spesifiek ontwerp vir Gr 1-6 kinders. Die reeks bestaan uit `n lyn met hoofmomente van die Bybelverhaal. 12 Panele word gebruik om die lyn te bou. Verskeie prente help die kinders om die verhaal binne die groter prent van die Bybel te plaas en te verstaan. Portrette van figure word op die panele geplaas om visuele konteks en agtergrond te skep vir die tydperk waarin die karakters geleef het. Deur verskillende speletjies gaan die kinders die lesse hersien deur die jare om die verhale vars te hou.

Klik hier vir meer inligting: Meer oor Kidsxpress … en  Meer oor Bybelmedia …

Kleuterkerk

Die doel van die kleuterkerk is tweevoudig. Een: om aan ouers ‘n geleentheid  te gee om die erediens in die kerk by te woon en twee: om ‘n geloof dissipline by die kinders te kweek in ‘n veilige, vriendelike omgewing. (dit is lekker om saam met ‘n groot Christen familie tyd te spandeer en saam te leer). Daar is op ‘n Sondag 4 vrywillige ouers aan diens. ’n Kort Bybelles word behandel, waarna die kleuters vry speel. Die kleuters smul aan Marie koekies, Oros en water tydens hulle speeltyd.

Graad  1 – God se Coolste plan

Ons sien ons hoef nie `n plan te maak om die wêreld heel te maak nie. Die Here is die Planmaker. Hy nooi ons om opgewonde te raak oor sy plan, en om gewillig te wees om deel van sy plan te word. Ons ontmoet Jesus as Verlosser en stap `n pad saam met die hoofkarakters van die Skepping tot by Josef.

Graad 2 – Wys my die Weg

Die lewe is soos `n pad waarop ons loop. Niemand voor ons het al ons lewe geleef nie.   Daarom is ons lewe vol verrassings, soos `n splinternuwe pad waarop ons die eerste keer ry.   Natuurlik kan so `n pad ons bang maak. Daarom het ons hulp nodig. Hierdie jaar gaan ons kyk hoe God die Israeliete uit Egipte op hulle pad na Kanaan gelei het. God het vir hulle sy hand gegee en gesê: “Ek lei julle uit!” Ons gaan uit die boek Eksodus lees, maar ook uit Levitkus en Numeri. Weet jy wat die woord Eksodus beteken?. Eks = “uit” en odus = pad; Eksodus beteken daarom “die pad uit” Deur die Israeliete se groot staptog na Kanaan en Jesus in elke tree te identifiseer, gaan ons leer hoe ons,ons lewe vandag kan leef: Waarheen gaan ek? Wie gaan saam met my? Watter verrassings is daar op my pad? Watter gevare kan ek verwag en wat is my eindpunt? Ons gaan leer wat beteken die woord Verbond en saam `n model maak van die tabernakel, want so sien ons hoe Jesus ons Paaslam en Tabernakel word. Ons is die aardse woning vir die Hemelse Koning.

Graad 3 – Ere Ore

Ons leef in ʼn lewende verhouding met die Here. In hierdie verhouding is daar kommunikasie. Ons Here en Leier neem ons hand en loop al pratende saam met ons vorentoe. Soms hoor ons wat Hy sê. Soms luister ons nie. Soms luister ons half. In die verhale in die Bybel sien ons wat gebeur wanneer mense luister, nie luister nie, half luister of vergeet wat hulle gehoor het. Een van die wonderlike dinge wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons sy stem hoor, is dat ons anders begin leef. Ons manier van leef (ons maniere, leefstyl en gedrag) verander. Dit het ʼn groot invloed op alles en almal rondom ons. Hierdie jaar se verhaal speel af teen die einde van die volk Israel se reis na die Beloofde Land. Agter hulle lê ‘n pad van dood, waarop diegene moes uitsterf wat nie geglo het dat die Here hulle veertig jaar vantevore met veiligheid in die land kon inneem nie. Die nuwe geslag is nou weer op die punt om die land binne te trek. Ons klim in die skoene van Bybelkarakters soos Bileam en Samuel en ervaar wat gebeur wanneer die Here met hulle praat. Wat het ‘n Romeinse soldaat met ‘n Christen in gemeen? Antwoord: ‘n wapenrusting. Ons kyk indiepte na die Romeise wapenrusting en leer wat ons geestelike wapenrusting vir ons beteken.

Graad 4 – Leef soos Jesus

Deur speletjies en vasvrae hersien ons die laaste 3 jaar se lesse. Een van die wonderlike dinge wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons sy stem hoor en luister wat Hy vir ons sê, is dat ons anders begin leef. In die jaar se lesse sien ons wat gebeur met mense wat luister na die Here en sy voorbeeld volg. Ons kyk na Israel se eerste 3 konings, Saul, Dawid en Salomo. Ons ontmoet van die groot profete soos Elia, Elisa, Jeremia en Jesaja. Elkeen het ‘n spesiale boodskap gebring vir God se volk. Wat beteken die woord: ballingskap? Ons sien hoe Israel van hero na zero gaan omdat hulle die deur vir die vyand oopmaak en so ongehoorsaam raak. Ons wonder saam: wat lê voor vir Israel in die vreemde land?

Gr 5  – Wow, Dis waar!

God se kinders is moedeloos en alles is gebreek. Die volk Israel is in Ballingskap! Uit die swaarkry leer ons ook die goeie ken, en so ontmoet ons vir Daniel, Ester, Nehemia, Habakuk. Dit is mense wat opstaan vir dit waarin hulle glo en ‘n verskil maak, al is die omstandigheid hoe sleg. Uiteindelik ‘n verlosser! Jesus. Ons volg Jesus se lewe op aarde en leer hoe Jesus vissers van mense maak. Deur die “ Incredible me” reeks leer ons onsself ken, wie ons in Christus is en om te getuig.

Gr 6 – Wie is ek in Jesus?

Ons gaan hierdie jaar inbou in die kinders se geestelike volwassenheid in hulle dag-tot- dag lewe. Hoe tree ek as ‘n Christen op by die skool, op die sportveld en in my verhoudings met ander? Ons begin met Trots vs Nederigheid gevolg deur die “Walk” reeks waar ons fokus op wysheid, geloof, waarheid en liefde. Saam gaan ons ontdek hoe 5 hoof karakters in die Bybel se lewens verander het nadat Jesus uit die dood opgestaan het. Wat is Redding en Sending? Het die wêreld dit vandag nog nodig en wat is my rol as Gr 6 kind?

Hoe kommunikeer die Ark met ouers?

  • In die gemeente bulletin (Sondagblaadtjie) word daar elke week die oorhoofse tema, met `n kort beskrywing en die Skrifgedeelte wat die Sondag behandel word, geplaas.
  • ‘n Kort opsomming van die les is op ons webtuiste. As u kind nie die les kan bywoon nie, kan u self met u kind die les deurwerk. Kinders wil graag deelneem aan die gesprekke in die klas, u as ouer kan so help om u kind tuis te laat voel in die klas.
  • Gemeente epos.  Geen epos = geen kommunikasie!

Nagmaal:

Gr 1-6 kinders ontvang ‘n groot groep lesaanbieding in die Bovertrek. Kleuterkerk gaan voort soos normaal. Die kinders sal geroep word vir die bediening van die nagmaal tydens die erediens.

Hulp:

Sonder vrywilligers se hulp kan die bediening nie funksioneer nie. U kan help deur:

 • Vervoer na uitstappies
 • Gebed vir die leiers en die kinders
 • Eetgoed wat van tyd tot tyd benodig word
 • Finansies

Ons sien uit daarna om saam met julle kinders meer en meer saam met Jesus te wandel. Die jeugwerk in Suider-Paarl Gemeente is afhanklik van almal wat hande vat. Neem asseblief vrymoedigheid om met ons in gesprek te tree oor voorstelle of wenke of dinge wat pla.

Groete

Kinderbediening Suider-Paarl Gemeente   *   Benita van der Merwe *     [email protected] / 083 3794 702

[TS-VCSC-Font-Icons seperator_1=”” icon=”ts-awesome-folder-open” icon_size_slide=”33″ icon_color=”#d05506″ icon_align=”left” seperator_2=”” seperator_3=”” seperator_4=”” seperator_5=”” seperator_6=””]

Ark Blitz


Graad 4

 • Die Israeliete soek ’n Koning
 • Saul word koning
 • Saul is ongehoorsaam
 • God kies vir Dawid
 • In die Naam van die Here die Almagtige
 • Saul is jaloers
 • Dawid kry ’n belofte
 • Die Here is my herder
 • Die Here vergewe vir Dawid
 • Dawid en Absalom
 • Salomo kies wysheid – (Salomo)
 • Salomo bou ’n plek om te aanbid
 • Die wyse Salomo word dwaas
 • Die Here se mense word mekaar se vyande
 • Elia
 • Elisa
 • Elisa, Naaman en die dogtertjie
 • Die ballingskappe
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Job

Graad 5

 • Habakuk
 • Esegiel
 • Daniel en vriende
 • Daniel in die leeukuil
 • Ester 1
 • Ester 2
 • Nehemia
 • Raai wie is ek?
 • Jesus, ons enigste Verlosser
 • Jesus was 12 jaar oud
 • Die roeping van die dissipels
 • Moenie die plan verwerp nie
 • Verstaan die plan
 • Die plan vra moed
 • Die plan verander jou
 • Liefde dryf die plan aan
 • Die lewe is dalk uncool -die plan nie
 • Die plan werk
 • Die plan  het gewerk

Graad 6

 • Trots vs Nederigheid
 • “Battleplan is Prayer”
 • “Walk in wisdom”
 • “Walk in Truth”
 • “Walk in Love”
 • “Walk in Faith”
 • ‘n Hart vol lof
 • Selfbeheersing
 • Johannes
 • Maria Magdalena
 • Petrus
 • Paulus
 • 7 Redding lesse
 • Sending