WAT KAN JY VERWAG?

  • By die ingange van elke deur is ontsmettingsmiddel vir jou hande.
  • Die dra van maskers is ten alle tye verpligtend. Indien jy jou masker sou vergeet, sal ons ’n weggooibare masker beskikbaar hê.
  • Ons poog ’n totale raaklose belewenis, ons wil jou aanmoedig om van digitale maniere gebruik te maak vir finansiële bydraes, fisiese kontak te vermy en sosiale afstand van 1.5 meter te handhaaf.
  • Geleentheid sal egter gegee word om kollekte by die deure in te gooi soos jy die diens verlaat.
  • Handhaaf asb. 1.5 meter sosiale afstand wanneer jy in die banke gaan sit. Lede van dieselfde gesin is egter welkom om bymekaar te sit.
  • Sanitering en ‘deep cleaning’ sal voor en na elke byeenkoms gedoen word.
  • Volgens regulasies word samesang nog nie toegelaat nie.