Die leesroostertekste vir hierdie week: Psalm 51:1-12, 2 Samuel 11:26-12:13a, Johannes 6:24-35

Hierdie week se fokusteks: Efesiërs 4:1-16

In die tweede deel van die Efesiërbrief (4:1-6:9) vertel Paulus hoe die redding waarvoor God Drie-enig gesorg het (die fokus van die eerste deel van die brief) prakties uitgeleef moet word deur gelowiges, die kerk. In 4:1-16 is die fokus die eenheid van die kerk en die gawes of leierskap wat die Gees aan die kerk gegee het sodat die kerk kan word en wees wat dit bedoel is om te wees – ‘n gemeenskap wat in onderlinge vrede leef.