Hierdie week se tekste:

Psalm 118:1-2, 14-24

Handelinge 10:34-43

Jesaja 25:6-9; 1 Korinthiërs 15:1-11

Fokusteks: Handelinge 10:34-43

Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: “Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwarsdeur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin ná die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom. “En ons is getuies van alles wat Hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan die kruis te hang. Maar God het Hom op die derde dag uit die dood opgewek en Hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees, ons wat ná sy opstanding uit die dood saam met Hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit Hy is wat deur God aangestel is as Regter oor lewendes en dooies. Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.”

Handelinge 9 vertel van die Farisiseër Paulus se bekering op die pad na Damaskus. Handelinge 10 vertel van die apostel Petrus se bekering voordat hy die pad na die nie-Jood Kornelius se huis aanpak (én van die bekering van laasgenoemde en sy huisgesin). Handelinge 11 vertel van die bekering van die Joodse Jerusalemgemeente voordat hulle oor die wêreld heen verstrooi word om álle mense in ‘n verhouding met God in te nooi.