Hierdie week se tekste:

Psalm 133

1 Johannes 1:1-22; Johannes 20:19-31

Fokusteks: Handelinge 4:32-35

Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want dié wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Dié het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte.

Ná Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees verskuif die fokus in Handelinge na hierdie nuwe gemeenskap van gelowiges. In Handelinge 3-5 is baie verwysings na die Ou Testament oor die Here se teenwoordigheid. In die verlede is die Here se teenwoordigheid aan die tempel gekoppel, maar met die uitstorting van die Heilige Gees is God nou in gelowiges teenwoordig. As tempels van die Heilige Gees word gelowiges ‘n toonbeeld van God se nuwe wêreld. Die beloftes van die Ou Testament is hiermee vervul en ‘n nuwe, diverse familie strek oor die hele aarde.