Hierdie week se tekste:

Psalm 107: 1-3, 17-22

Numeri 21:4-9; Johannes 3:14-21

Fokusteks: Efesiërs 2:1-10

Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

 

Die brief aan die Efesiërs bestaan uit twee aanduibare dele (Ef 1-3; Ef 3-6). Die eerste gedeelte fokus op die storie van die evangelie en hoe die hele skepping ‘n hoogtepunt bereik in die dood en opstanding van Christus. Die tweede gedeelte begelei die leser in hoe hierdie einste storie elke aspek van ons lewe transformeer. Efesiërs 2, ons fokusteks, handel hoofsaaklik op die tema van God se genade en hoe dit ons verlos van ons ou lewe as sondaars wat verlore was.