Tekste vir hierdie week: Psalm 111, 1 Konings 2:10-12, 3:3-14, Johannes 6:51-58

Fokusteks vir hierdie week: Efesiërs 5:15-21

Die kernboodskap van Efesiërs 5:15-21 lê in die opdrag: “Laat die Gees julle vervul” (v 18). Vir Paulus is vervulling met die Heilige Gees die begin van ’n wyse, verstandige lewenswandel (v15-18). Wanneer mense onder beheer van die Gees leef, ontstaan daar die behoefte om voor God te buig in gesamentlike aanbidding (v 19-20), asook die gewilligheid om mekaar te dien en aan mekaar onderdanig te wees (v 21).