Hierdie week se tekste:

Rus in Psalm 1

Ander tekste: Handelinge 1:15-17, 21-26, 1 Johannes 5:9-13

Lees die week se Fokusteks: Johannes 17:6-19

6 “Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord gehoorsaam. 7 Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom. 8 Die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee, en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat Ek van U af gekom het. En hulle het geglo dat U My gestuur het.

9 “Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 10 En alles wat myne is, behoort aan U, en wat aan U behoort, is myne, en in hulle is Ek verheerlik. 11 Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en Ek kom na U. Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan My gegee het in u Naam, sodat hulle, net soos Ons, een kan wees. 12 Toe Ek by hulle was, het Ek hulle wat U aan My gegee het, in u Naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm; en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.

13 Maar nou kom Ek na U. Ek sê hierdie dinge terwyl Ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. 14 Ek het aan hulle u woorde gegee; maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. 16 Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. 17 Heilig hulle deur die waarheid – u woorde is die waarheid. 18 Net soos U My in die wêreld ingestuur het, so het Ek ook hulle in die wêreld ingestuur. 19 En ter wille van hulle heilig Ek Myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees.

Johannes 17 staan aan die einde van Jesus se sogenaamde afskeidsgesprekke (Joh 13-17) in die vorm van gebed – Jesus se hoëpriesterlike gebed. Hy tree by die Vader in namens die dissipels. Die gebed werk met drie basiese idees. Eerstens, God het Jesus se dissipels aan Hom gegee. Tweedens staan hierdie verhouding op die punt om te verander, aangesien Jesus na die Vader gaan terugkeer. Derdens is die resultaat van Jesus se terugkeer dat diegene wat in Hom glo net so uitgestuur word soos God vir Jesus die wêreld ingestuur het.