Die leesrooster tekste vir hierdie week is: 

Psalm 89:27, 2 Samuel 7:1-14a, Psalm 89:20-37; Markus 6:30-34 53-56

Hierdie week se fokusteks is: Efesiërs 2:11-22

Paulus het in sy verkondiging van die evangelie gewoonlik die ritme gevolg van dit wat was (sonde en gebroke verhouding); dit wat nou is (nuwe skepping in Christus), en ‘n uitnodiging om te leef uit dit wat is. Die Efesiërbrief is gerig aan meerdere gemeentes in Klein-Asië- gelowiges uit ‘n nie-Joodse agtergrond. Paulus fokus op die feit dat hulle uitgesluit is. Die “heidene” was “vreemdelinge” in terme van die verbondsbeloftes, maar deur die kruis wat vrede bewerk en mure afbreek, is hulle versoen en het hulle nou dieselfde status as die Jode. As deel van hierdie nuwe huisgesin van God is ook hulle nou die tempel waarin God bly – hulle wat nooit in die tempel van Jerusalem welkom was nie.