Hierdie week se tekste:

Psalm 22:25-31

1 Johannes 4:7-21; Johannes 15:1-8

Fokusteks: Handelinge 8:26-40

Filippus was ‘n bekende prediker. Hy het gereeld groot skares toegespreek. Nie sy bekendheid nie, maar wel sy gehoorsaamheid om te gaan waarheen die Gees hom stuur, was vir hom belangrik. Daarom gaan hy na ‘n verlate pad. Danksy sy ingesteldheid op die leiding van die Heilige Gees, kry hy die geleentheid om die evangelie aan die Etiopiër te verkondig en hom te doop. So begin die evangelie na die uithoeke van die wêreld beweeg. Die Etiopiër het selfs kontak met hooggeplaastes in die regering van Etiopië gehad.