Hierdie week se tekste:

Psalm 9:9-20; 2 Korintiërs 6:1-13; Markus 4:35-41

Ons fokusteks vir hierdie week is 1 Samuel 17:(1a, 4-11, 19-23) 32-49:

1 en 2 Samuel vertel die verhaal van Israel se verenigde koninkryk (1020-922vC). Hierdie week se fokusteks is deel van die groter geheel (1 Sam 16 – 2 Samuel 8) wat van die salwing van Dawid en sy magsopkoms vertel.  In hoogstuk 11 – 31 neem die spanning tussen Saul en Dawid toe. In hoofstuk 16 – 18 word vertel van Dawid aan Saul se hof (16:14-23), Dawid se botsing met Goliat (17:1-54), hoe Dawid in Saul se diens gestel is, asook van Dawid se huwelik met Saul se dogter, Mikal (17:55 – 18:30).