Hierdie week se tekste:

Psalm 51:12

Jeremia 31:31-34

Johannes 12:20-33

Fokusteks: Hebreërs 5:5-10 

5 So ook het Christus nie Homself vereer om Hoëpriester te word nie; die Een wat Hom vereer het, was God, wat vir Hom gesê het: “Jy is my Seun; vandag het Ek jou verwek.” 6 So sê Hy ook op ‘n ander plek: “Jy is priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek.” 7 Christus het tydens sy aardse lewe smekinge en pleitbedes met harde krete en trane gebring voor God, wat in staat was om Hom uit die dood te red, en Hy is verhoor op grond van sy eerbiedige onderworpenheid aan God. 8 Alhoewel Hy die Seun was, het Hy gehoorsaamheid geleer deur wat Hy gely het. 9 En nadat Hy tot volmaaktheid gebring is, het Hy vir almal wat aan Hom gehoorsaam is, die bron van ewige verlossing geword, 10 aangesien Hy deur God aangewys is as “Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek”. (2020-vertaling).

 

Die Hebreërboek word beskou as ‘n homilie of preek wat gelowiges in moeilike omstandighede wou aanmoedig tot geloofsvolharding. Die uitnemendheid van Jesus die Christus word voorgehou deur die stylfiguur van tipologie, waarvolgens Ou-Testamentiese figure of gebeure beskou word as heenwysings of vooruitskouings van Christus, maar Christus is “hoeveel te meer”. Binne hierdie argument is Jesus die Hoërpriester wat eenmalig ingetree het vir ons. Hy is uit die priesterlyn van Melgisedek van wie ons in Genesis lees. Melgisedek is egter ‘n vooruitskouing of heenwysing na Jesus aan wie ons die ewige verlossing te danke het.