Die leesrooster tekste vir hierdie week is: Psalm 14, 2 Samuel 11:1-15, Johannes 6:1-21

Die fokusteks is: Efesiërs 3:14-21

Paulus skryf hierdie brief aan die Efesiërs om hulle geloof te versterk en hulle te herinner aan die eenheid van die liggaam van Christus. In hierdie gebed in Efesiërs 3 bid Paul dat die gemeente krag sal ontvang om innerlik sterk te word, dat Christus deur geloof in hulle harte sal woon, dat hulle in liefde gegrondves sal wees en die liefde sal ken, en dat hulle heeltemal vervul sal word met die volheid van God. Hy herinner hulle ook dat die eer in die kerk Christus toekom.