Vyfde week in Koninkrykstyd

Tekste vir hierdie week: 2 Samuel 1:1, 17-27; 2 Korinthiërs 8:7 – 15

Fokusteks: Markus 5:21 – 43

Jaïrus, ‘n Joodse raadslid, val op sy knieë voor Jesus en bewys so sy opregte vertroue in Hom. Sy optrede kan hom by ander raadslede in onguns bring. Wanneer die vrou aan Jesus raak en Hy vra wie dit was, is sy eers stil. Haar aanraking maak Jesus onrein omdat sy sosiaal onrein was. Sy is bang vir Jesus se reaksie, maar Hy betoon genade eerder as die verwyt wat sy verwag. Ons hoor dat Jaïrus se dogtertjie gesterf het. Jesus gaan nietemin daarheen, betree die huis en maak Homself as’t ware onrein.