Hierdie week se tekste:

Psalm 31:9-16

Jesaja 50:4-9a; Markus 14:1 – 15:47

Fokusteks: Filippense 2:5-11

5Julle gesindheid moet soos Jesus Christus s’n wees: 6Alhoewel Hy self God was, het Hy nie vasgeklou aan die Goddelikheid wat Hom toekom nie, 7maar Hy het dit prysgegee: Hy het ’n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe Hy as mens geleef het, 8het Hy Homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die kruisdood toe!

9Daarom het God Hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan Hom die Naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. 10Só sal by die noem van Jesus se heerlike Naam elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig, 11en elke tong sal bely: “Jesus Christus is Here!” En só sal God die Vader verheerlik word!

 

Ons is in die Groot Lydensweek ná Palm-/Passiesondag. Stephan Joubert (in Ontsluit die Bybel) fokus só op hierdie gebeure: Die lydende Redder en Heer; op die nuwe roete agter Christus aan. In die eerste deel van ons Skrifgedeelte getuig Paulus oor Christus en sy voorbeeld van selfopoffering. In die tweede deel praat Paulus oor sy  besluit om Christus te dien, en roep die Filippense op om hom daarin na te volg. Paulus rig ‘n appél tot die gelowiges in Filippi (en ons) om te reageer op dit wat Christus gedoen het. Hulle moet God gehoorsaam dien in navolging van Christus. Soos Paulus self gedoen het.