Hierdie week se leesrooster tekste: Psalm 45:1-2, 6-9, Jakobus 1:17-27, Markus 7:1-8, 14-15, 21-23

Fokusteks: Hooglied 2:8-13

Skrifverklaarders verskil oor die indeling van die boek Hooglied. Hoewel baie mense Hooglied 2:8-13 as ‘n losstaande perikoop hanteer, kan die literêre kontak waarbinne dit lê die teks meer betekenis gee.  Dit blyk dat die vrou (of die bruid) in Hooglied 2:8-17 ‘n “lentelied” vir haar geliefde (haar man of minnaar) sing waardeur sy terugdink aan hulle eerste ontmoeting (of droom wat sy oor hom gehad het), met herhaalde verwysings na die lentetyd. Dis geskryf in die vorm van ‘n liefdeslied of -gedig waarin sy herhaaldelik na hom verwys as “die man wat ek liefhet” of “my beminde'”.