DAGBOEK

7 November:   
Klapmuts Aflewer-basaar

13 November: 
11:00 – 20:00 Suider-Paarl Kuiermark, Jan-Kan

15 November: 
08:00 Nagmaal in Kerk

09:30 Bergkerk

29 November: 
Suider-Paarl Kerssangdiens

ONDERSTEUN KLAPMUTS SE AFLEWER-BASAAR 

7 NOVEMBER 2020

DANKBAARHEIDSMAAND OKTOBER 2020

Ons het wonderlike planne vir Suider-Paarl gemeente, en ons as predikante en Gemeenteraad ervaar dat die Here iets nuuts wil doen!

Elke jaar in Oktober dra ons, uit dankbaarheid teenoor ons Vader vir al sy seëninge, ekstra ruim by tot ons gemeentefonds. Vanjaar vra ons van elke lidmaat ’n spesiale poging!

As ons God vertrou vir sy versorging, kan ons as gemeente ’n sterk getuienis lewer oor offervaardigheid, gehoorsaamheid en nederige onderwerping aan God self. Kom ons bring ten minste vir hierdie een maand ons volle tiende, soos wat die Bybel dit op ons harte druk, onder andere in Maleagi 3.

Elke enkele lidmaat se bydrae maak ’n verskil!

UITREIKE NA SUID-OOS ASIË

Suider-Paarl Gemeente ondersteun die Suid-Oos Asië HUB se uitreike na hierdie land. Vir meer inligting oor hierdie uitreike, lees gerus hier.

Die Omgeewa bedien elke Dinsdag om 10:00 by die stasie die Evangelie en etes aan behoeftige haweloses. Die Evangelie en etes word ook aan sowat 2,000 kinders in die Drakenstein Vallei bedien.

Stuur gerus ‘n e-pos aan [email protected] om betrokke te raak by die bediening.


Bybel Toep

        

Almanak

 Kliek hier vir die 2020 Almanak


Dankoffers

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee

Skandeer die Snapscan-kode hier regs met jou Android of Apple selfoon. Kliek op die kode om die toepassing op jou selfoon te installeer. Per debietorder (vra ‘n vorm aan by [email protected]) Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede) Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Finansiële navrae: Madeleine Fourie (021 – 863 2500)

Snapscan

Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl te Flambeaustraat-Noord 18.