Eredienste:

Suider-Paarl Eredienste:
Klassieke diens: 08:00
Familiediens: 09:30
Kleuterkerk (3-6 jariges) & SPKidz (Gr.1 tot Gr. 6): 09:30
Begin in kerk en beweeg dan tydens erediens na verskeie lokale
COLLIDE (Gr.7 tot Gr.12): 18:00
Skoolvakansies en lang naweke: GEEN 08:00 erediens, SPkidz of COLLIDE nie

Klapmuts Erediens: 09:00

NUUTSTE GEBEURE

karlee-leclair-bYx74imQSu0-unsplash
beatriz-perez-moya-M2T1j-6Fn8w-unsplash
joshua-reddekopp-qLFJKFBppPM-unsplash
sixteen-miles-out-Nu6IGoTrh3Q-unsplash
jonathan-borba-Z1Oyw2snqn8-unsplash
hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

BELANGRIKE DATUMS VIR DIE 3DE KWARTAAL

Maandag, 4 Desember 2023 – 09:30:
Personeelvergadering
Dinsdag, 5 Desember 2023 – 05:30: Vrouegroep
Woensdag, 6 Desember 2023 – 10:00: Bybelskool
(Laaste byeenkoms vir die jaar)
Woensdag, 6 Desember 2023 – 11:00:
SOS@Klapmuts Kerspartytjie –
Ons benodig sagte speelgoed
Donderdag, 7 Desember 2023 – 10:00:
Brei/Hekel – Groep (Laaste byeenkoms vir die jaar)
Vrydag, 8 Desember 2023 – 05:30: Mannegroep
(Laaste byeenkoms vir die jaar)
Dinsdag, 12 Desember 2023 – Skole sluit
Sondag, 24 Desember 2023 – GEEN EREDIENSTE
Maandag, 25 Desember 2023 –
Kersdag Eredienste:
Suider-Paarl: 08:00 & 09:30 / Klapmuts: 09:00

IS JY NUUT?

Besoekers en Nuwe Intrekkers:

Ons nooi u hartlik uit om ons eredienste by te woon om die Woord te ontvang.

Ons gemeente is geleë in:
Courtrai, Suider-Paarl te Flambeaustraat-Noord 18.

BANKBESONDERHEDE

Maniere waarop dankoffers gemaak kan word:

• Tydens kerkkantoor-ure by die kerkkantoor.
• Elektroniese betaling:
NGK Suider-Paarl
ABSA Tak: 632 005
Tjekrekening: 740 580 132
• Per debietorder (reël met die Kerkkantoor)
• Via Snapscan

SP ARTIKEL 18A(1) MAATSKAPPY

Drakenstel Community Development Company NPC is Suider-Paarl Gemeente se Artikel 18A(1) maatskappy wat gebruik word om terug te gee aan die gemeenskap deur projekte te ondersteun vir instansies in nood. ‘n Belasting kwitansie kan uitgereik word vir donasies wat aan hierdie maatskappy geskenk word. Gebruik asb. die volgende bankbesonderhede vir donasies:
ABSA TJEK REKENING: 4062468161
Stuur asb. bewys na [email protected]