Eredienste:

Suider-Paarl:
Klassieke diens: 08:00
Familiediens: 09:30
Kleuterkerk (3-6 jariges) & SPKidz (Gr.1 tot Gr. 6): 09:30
Begin in kerk en beweeg dan tydens erediens na verskeie lokale
COLLIDE (Gr. 7 tot Gr. 12): 18:00

Klapmuts: 09:00

BESOEK ONS

sixteen-miles-out-Nu6IGoTrh3Q-unsplash
jonathan-borba-Z1Oyw2snqn8-unsplash
hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

KWARTAAL HOOGTEPUNTE

8 Augustus 2022 – Skole Vakansiedag
9 Augustus 2022 – Nasionale Vrouedag
22 Augustus 2022 – Gemeenteraadsvergadering
25 Augustus 2022 – De Oude Renbaan Byeenkoms
28 Augustus 2022 – Nagmaaldiens
19 September 2022 – Gemeenteraadsvergadering
21 September 2022 – Duiwe Wedvlug Funksie
22 September 2022 – De Oude Renbaan Byeenkoms
19 September 2022 – Gemeenteraadsvergadering
24 September 2022 – Erfenisdag en Duiwe Wedvlug
25 September 2022 – SPKidz Rusoord Kuier
28 September 2022 – NUWE INTREKKER FUNKSIE

IS JY NUUT?

Besoekers en Nuwe Intrekkers:

Ons nooi u hartlik uit om ons eredienste by te woon om die Woord te ontvang.

Ons gemeente is geleë in:
Courtrai, Suider-Paarl te Flambeaustraat-Noord 18.

BANKBESONDERHEDE

Maniere waarop dankoffers gemaak kan word:

• Tydens kerkkantoor-ure by die kerkkantoor.
• Elektroniese betaling:
NGK Suider-Paarl
ABSA Tak: 632 005
Tjekrekening: 740 580 132
• Per debietorder (reël met die Kerkkantoor)
• Via Snapscan