Erediens tye

Die tye bly onveranderd gedurende die skoolkwartaal. Tydens langnaweke en skoolvakansies, is daar slegs ‘n 09:30 diens te Suider-Paarl en 09:00 te Klapmuts

08:00 Erediens te Suider-Paarl

09:00 Erediens te Klapmuts 

09:30 Erediens te Suider-Paarl

09:30 @SPkidz (Graad 1 – 6) tydens die Erediens

19:00 #COLLIDE Tienerkerk

Aanlynbediening

Volg gerus Suider-Paarl Gemeente se digitale eredienste deur in te skakel op enige van ons sosiale media platforms.

Vorige dienste kan gekyk word deur die Preek en Materiaal skakel hiernaas te volg.

Ons deel ook weekliks via WhatsApp skakels na ons aanlynbediening. Kontak asseblief die kerkkantoor telefonies by 021 863 2700 indien u nog nie deel is van ons WhatsApp groep nie.

Uitreike na Suid-Oos Asië

Suider-Paarl Gemeente ondersteun die Suid-Oos Asië HUB se uitreike na hierdie land. Vir meer inligting oor hierdie uitreike, lees gerus hier.  Lees gerus ook die SOA HUB se nuutste nuusbrief hier

Die Omgeewa bedien elke Dinsdag om 10:00 by die stasie die Evangelie en etes aan behoeftige haweloses. Die Evangelie en etes word ook aan sowat 2,000 kinders in die Drakenstein Vallei bedien. Stuur gerus ‘n e-pos aan [email protected] om betrokke te raak by die bediening.

Bybel Toep

        

Almanak

 Kliek hier vir die 2021 Almanak


Dankoffers

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee

Skandeer die Snapscan-kode hier regs met jou Android of Apple selfoon. Kliek op die kode om die toepassing op jou selfoon te installeer. Per debietorder (vra ‘n vorm aan by [email protected]) Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede) Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Finansiële navrae: Madeleine Fourie (021 – 863 2500)

Snapscan

Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl te Flambeaustraat-Noord 18.