Eredienste:

Suider-Paarl:
Klassieke diens: 08:00
Familiediens: 09:30
Kleuterkerk (3-6 jariges) & SPKidz (Gr.1 tot Gr. 6): 09:30
Begin in kerk en beweeg dan tydens erediens na verskeie lokale
COLLIDE (Gr. 7 tot Gr. 12): 18:00

Klapmuts: 09:00

BESOEK ONS

sixteen-miles-out-Nu6IGoTrh3Q-unsplash
jonathan-borba-Z1Oyw2snqn8-unsplash
hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

KWARTAAL HOOGTEPUNTE

  • Groot Lydensweek 11 – 14 April 2022 om 19:00
  • Beroeping van nuwe leraar: 25 April 2022
  • Hemelvaartdiens: 26 Mei 2022 om 18:30
  • Pinkster: 29 Mei – 1 Junie 2022 om 18:30 by Suider-Paarl en 19:00 by Klapmuts
  • Pinksterfees en Nagmaal: 5 Junie 2022 om 09:30
  • Wynveiling: 8 Junie 2022
  • Afskeid van Carel van Wyk: Sondag 12 Junie om 09:30
  • Nuwe Intrekker Funksie: 22 Junie 2022

IS JY NUUT?

Besoekers en Nuwe Intrekkers:

Ons nooi u hartlik uit om ons eredienste by te woon om die Woord te ontvang.

Ons gemeente is geleë in:
Courtrai, Suider-Paarl te Flambeaustraat-Noord 18.

BANKBESONDERHEDE

Maniere waarop dankoffers gemaak kan word:

• Tydens kerkkantoor-ure by die kerkkantoor.
• Elektroniese betaling:
NGK Suider-Paarl
ABSA Tak: 632 005
Tjekrekening: 740 580 132
• Per debietorder (reël met die Kerkkantoor)
• Via Snapscan