EREDIENS: SONDAG, 24 OKTOBER 2021

08:00 & 09:30 Eredienste: Suider-Paarl
Ds. Theo Hay
2 Petrus 1 : 21 – 24
TEMA: DEUR SY WONDE IS JULLE GENEES

09:00 Erediens: Klapmuts
Stephan de Kock


Aanlyn Kerk :
24 OKTOBER 2021

(Beskikbaar Sondag oggend)


PROGRAM VIR DIE WEEK:

Woensdag 27 Oktober 2021
08:30 – Personeel vergadering
10:00 – Bybelstudie

Vrydag 29 Oktober 2021
5:30 – Bybelstudie Mannegroep (Vir meer inligting, kontak ds. Theo Hay by 083 280 6184

VOLGENDE SONDAG
08:00 & 09:30 Erediens: Suider-Paarl – HERVORMIINGSFEES – Vicus Kruger
09:00 Erediens: Klapmuts – Ds. Lenois Stander


Dankbaarheidsmaand


Oktobermaand is dankbaarheidsmaand. Dit is ons kans om die Here te dank vir die ongetelde en onverdiende seëninge wat ons daagliks van hom ontvang. Ons moet doelbewus hiervoor beplan en begroot (2 Kor 9:5),en ’n offer gee wat regtig tot eer van die Here sal wees (Deut. 14:23) en wat volgens elkeen se vermoë is (1 Kor 16:2).


MANIERE WAAROP U DANKOFFER KAN GEE?

  • Tydens kerkkantoor-ure by die kerkkantoor.
  • Elektroniese betaling: NGK Suider-Paarl, ABSA Tak: 632 005, Tjekrekening: 740 580 132
  • Per debietorder (reël met die Kerkkantoor)
  • Via Snapscan:
Snapscan

Almanak

 Kliek hier vir die 2021 Almanak


Covid-19 Hulp

Suider-Paarl Gemeente het ‘n kontakpunt geskep vir lidmate wat Covid-19 hulp benodig. Klik op die Covid-19 hulp knoppie hieronder om vertroulik met ons kontak te maak.

Collide SPYouth 

#Survival Kit

Uitreike na Suid-Oos Asië

Suider-Paarl Gemeente ondersteun die Suid-Oos Asië HUB se uitreike na hierdie land. Lees gerus ook die SOA HUB se nuusbrief hier

Bybel Toep

        


Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons eredienste by te woon om die Woord te ontvang.

Ons gemeente is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl te Flambeaustraat-Noord 18.


[TS-VCSC-Shortcode]