Vakante Poste

Suider-Paarl Gemeente is ’n gemeente wat deel is van die NG Kerk-verband,  wat geroep is om ’n ruimte  te skep vir gelowiges in en om die Paarl om self Christus se liefde te beleef, en om toegerus en bemagtig te word om dit uit te leef daar waar ons leef of gestuur word.

Die gemeente bestaan uit meer as 2000 belydende en 730 dooplidmate en word tans bedien deur twee voltydse leraars, een deeltyds, sowel as ’n jeugwerker (vir die hoërskoolkinders en jong volwassenes) en ’n kinderkoördineerder (vir die laerskoolkinders), ’n maatskaplike werker en ’n digitale bestuurder.

Suider-Paarl Gemeente het twee kerkgeboue (bedieningspunte), naamlik in Courtrai (net onder die Afrikaanse Taalmonument) en in Klapmuts.

Die gemeente het ‘n opwindende geleentheid vir ‘n Skakelbeampte om deel van die personeelgroep te word.

Lewer `n kort CV per hand in by die Kerkkantoor ontvangs of E-pos na [email protected].

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 7 MAART 2024

DIENSAANVAARDING: Einde Maart 2024 of soos gereël.