Omgeegroepe

Ons moedig ons lidmate aan om by ‘n omgeegroep in te skakel. Dit is die beste plek om saam met medegelowiges te groei. Ons gemeente het nie wyke of blokke nie, en word o.a. versorg deur deel te wees van ‘n omgeegroep.

Bedieningsleier
Ds. Carel van Wyk
[email protected]
082 870 5701

Eredienste

Musiekleier
• Paarl: Vicus Kruger (082 929 7163)
• Klapmuts: Brent Reynolds (082 415 0228)

Bedieningsleier
Frans Rossouw
[email protected]
082 883 5008

Nuwe lidmate/besoekers

Ons gemeente is bevoorreg om gereeld besoekers te ontvang. Almal is baie welkom, maar om gereeld kommunikasie d.m.v. sms’e en eposse oor aktiwiteite te ontvang, kan jy inskryf as lidmaat. Indien jy nie formeel deel wil raak nie, maar tog die inligting wil ontvang, kan jy as ‘n vriend van die gemeente jou naam op ons databasis laat plaas.

Bedieningsleier
Theo Hay
[email protected]
083 280 6184

Getuienis en uitreike

• Klapmuts: René du Toit—083 324 9004 / [email protected]
• Oekraïne: Wessel Louw—082 693 7696 /
• Suid-Oos Asië: Nico Kriek—071 868 2686 / [email protected]

Bedieningsleier
Nico Kriek
[email protected]
071 868 2686

Jong volwassenes

Bedieningsleier
Vicus Kruger
[email protected]
082 929 7163