Gebed

Gebed moet altyd hoop op in ons agenda wees. Behalwe elke lidmaat se voorbidding, wil ons lidmate wat spesiaal vir sake wil intree uitnooi om by ons gebedsbedienin in te skakel.

Daar word gereeld gebedssake deurgegee, en ons wil die bediening uitbou om baie meer gerig te bid.

Indien jy wil inskakel of gebed nodig het, kontak ons gerus.