Vind ons Gemeente


Kontak ons


  Naam (noodsaaklik)

  Jou e-pos (noodsaaklik)

  Onderwerp

  Jou boodskap


  Leraars
  Theo Hay (voltyds)
  083 280 6184 Selfoon
  [email protected]
  Bedieningsverantwoordelikhede:
  • Jeug en Families
  • Eredienste
  • Prediking
  • Toerusting

  André Kilian (deeltyds)
  082 320 1784 Selfoon
  [email protected]
  Bedieningsverantwoordelikhede:
  • Klapmuts
  • Pastoraat (Stellenbosch)
  Maak afspraak by die kerkkantoor
  • Prediking

  Carel van Wyk (voltyds)
  082 870 5701 Selfoon
  [email protected]
  Bedieningsverantwoordelikhede:
  • Kleingroepbediening
  • Senior lidmate
  • Prediking
  • Getuienis
  • Nuwe Intrekkers

  Lenois Stander (tentmaker)
  [email protected]
  Bedieningsverantwoordelikhede:
  •  Prediking
  •  Web-ondersteuning

  Gemeenteraad voorsitter
  Frans Rossouw
  082 883 5008 Selfoon
  [email protected]

  Administrasie
  Madeleine Fourie
  (021) 863 2700 Kantoor
  [email protected]
  [email protected]

  Kinderwerk-koördineerder
  Benita van der Merwe
  083 379 4702 Selfoon
  [email protected]
  Bedieningsverantwoordelikhede:
  • Kinderbedieningsgroepe (Ark)
  • Admin en koördinering-kinderbediening (0-Gr. 6)

  Jeugwerker
  Vicus Kruger
  082 929 7163 Selfoon
  [email protected]
  Bedieningsverantwoordelikhede:
  • Tieners
  • Jong volwassenes

  Maatskaplike werker
  René du Toit
  083 324 9004 Selfoon
  [email protected]

  Koster
  Andre Potgieter
  072 857 5723 Selfoon