40 Dae

Welkom by ons 40 dae in die Gelykennisse van Jesus.

Erediens:

Sesde erediens van 40 dae in die gelykenisse van Jesus

10 September 2023

Ds. Ferreira Marais