Suider-Paarl gemeente bestaan uit gelowiges in en om Paarl, wat kies vir ‘n veilige ruimte om Christus se liefde te beleef en toegerus te word om dit uit te leef op alle plekke waar ons leef en gestuur word.

Ons is deel van die NG Kerk, maar gee ook vir gelowiges vanuit ander tradisies wat saamstem met ons geloofsbeskouing en fokusbedienings die ruimte om voluit by ons in te skakel.

Lidmate skakel vanuit Paarl, die landgoedere in die omgewing, plase en Klapmuts gemeenskap by ons in. Ons gemeente het twee bedieningspunte, nl. in Courtrai en Klapmuts.

Ons fokus spesifiek op die volgende areas:

  • Families
  • Jeug
  • Getuienislewering
  • Toerusting en bemagtiging

Ons jaar tema vir 2021:

 

800x-800