Vroue

Daar is groot aanvraag vir ‘n vroue bediening in ons gemeente en ons ag dit baie belangrik om ons vrouens by mekaar te kry om die Here se naam groot te maak.

Indien jy wil deel word van hierdie bediening en help leiding vat vir ons vrouens, kontak gerus die kerkkantoor by 0218632700.