Vroue

Ons nooi alle dames uit na ‘n vroue bybelgroep wat aangebied word deur Lizette Hay en Trudi Boshoff.

Kom leer hoe om jouself te hernu in jou volheid, vryheid en vrugbaarheid in Jesus.

Ons skop af met ’n 10 weke reeks “My Hartsversugtinge” om jou inlyn met Jesus se doel vir jou lewe te kry. Mag jy die Heilige Gees se uitnodiging aanvaar en saam met ons die reis begin.

Die bediening vind elke Donderdag vanaf 14 April 2022 in die Bo-vertrek plaas.

Vir verdere navrae, skakel Trudi: 076 419 3841