Covid-19 Hulp

Inenting: Ja of nee 

person holding white and orange plastic bottle

Baie mense vra die afgelope tyd: Moet ek ingeënt word? Wat is die regte ding om te doen? Hoe weet ek as gelowige hoe ek moet optree? Die kerk moet asseblief leiding gee! Daar is mense tussen ons wat na weerskante toe glo: die een uiterste is mense wat, glo die inenting is van die bose. Aan die ander kant is daar mense wat sonder om twee keer (of hoegenaamd) te dink, vir die inentings kies.

Hier is ’n paar beginsels wat ons as Gemeenteraad dink belangrik is:

  • Ons glo dat die wetenskap en geloof nie teenoor mekaar staan nie. Terwyl die wetenskap vir ons meer ‘bewyse’ gee vir dit wat ons verstaan ons moet doen, gee geloof op ’n ‘sagter’ manier vir ons rigting oor wat ons moet doen. Daarom mag ons as gelowiges die wetenskap vertrou om vir ons leiding in sake soos inenting te gee; Ons mag maar bid vir genesing, en ook vertrou op die navorsing wat gedoen word. Paulus sê ons kan vir God leer ken deur die Skepping. Geloof en wetenskap praat met mekaar.
  • Medisyne is ’n gawe van God. Daarom kan mens bid vir genesing, en steeds medisyne en inentings gebruik. Dit kanselleer nie jou vertroue in God nie.
  • Ons glo die Here gee vir ’n mens gawes. Ons wil soms kennis wat nie in ’n spesifieke veld tuishoort nie, gebruik om dinge in daardie veld te verklaar. Ons kan byvoorbeeld nie iets wat in die Bybel geskryf staan, noodwendig gebruik om ’n mediese toestand te verklaar, of ’n mediese oplossing te bring nie. Ons moet die medici vertrou, want God werk ook deur navorsers en dokters. Daarom moet ons vir hulle bid en ons moet krities op onsself wees en vra: op grond van watter bronne neem ons die besluite wat ons neem? ’n Mens kan nie ’n teologiese bron gebruik om ’n wetenskaplike probleem op te los nie. Ons sal nie van ’n predikant verwag om ’n vliegtuig veilig van die Kaap na Johannesburg te vlieg nie, ons sal eerder ’n opgeleide loods wil vertrou.
  • Ons het nie al die inligting om te sê of entstowwe goed of sleg is nie. Die wetenskap kan vir ons sê die siekte het so ontstaan, en daarom bied ons hierdie entstof aan. Die kerk se rol is om mense te help om hul storie binne God se groter storie te sien, en God se genesing en versorging dikwels te midde van klomp vrae en hartseer te beleef.
  • Mense sê dikwels die teenoorgestelde van mekaar oor inenting. Ons moet oorweeg wat is die waarheid, en wat is dit wat goed is. God praat op allerlei maniere met ons deur verskeie bronne: die kerk, die Skrif, maar ons weet nie alles nie. Ons weet nie wat gaan gebeur as ons die entstowwe gebruik of nie gebruik nie. Dalk moet ons in nederigheid erken dat daar mense is wat op sekere gebiede meer weet as ons.
  • God is nie irrasioneel nie, en geloof moet ons ook nie so maak nie. God is ’n God wat orde en goedheid in die wêreld bring, en as dit deur die medici kom, moet ons met ’n oop gemoed daarna luister.

So dit is dus moeilik om voorskriftelik te wees. Ons wil voorstel dat elkeen doen soos wat die Here hom / haar lei. Daar is nie ’n maklike ‘reg’ of ‘verkeerd’ nie. Ons behoort met God te bly praat oor die inenting en oor die seer wat die virus bring, en dan in geloof doen wat ons glo reg is. Ons wil as gemeente nie iemand anders se besluit veroordeel nie, maar respekteer verskillende gedagtes hieroor.